A meteorológus szakon folyó képzés célja

A meteorológus képzés célja, hogy olyan, jól felkészült szakembereket képezzenek, akik mind a meteorológiai szolgálatban, mind a szakterületi kutatómunkában helyt tudnak állni, és munkájukat hivatásnak tekintik.

A szakma elsajátításához nélkülözhetetlenek a magasfokú matematikai és fizikai ismeretek, valamint alapos kémiai és földtudományi alapképzettség. E cél érdekében az 1-4. félévek óraszámának több, mint 60 %-a alapozó jellegú. Az 5. félévtôl kezdve fokozatosan helyezôdik át a súlypont a meteorológiai tárgyakra.

Meteorológusképzés hazánkban csak az ELTE-n folyik, ezért a szaktárgyak köre felöleli a hazai szolgálat jelenlegi és jövőben várható profiljához szükséges ismeretek alapjait. Tekintettel van a képzés a rokontudományok határterületein tevékenykedő szakemberek igényeire is (vízügy, mezőgazdaság, környezetvédelem, stb.).

A meteorológiai szaktárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatok egy része és a nyári szakmai gyakorlatok színhelye az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ez a lehetőség, továbbá az a tény, hogy a tudományos diákköri munka és a diplomamunka témaválasztása kapcsolódik az OMSZ kutatási feladataihoz, azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók már egyetemi éveik alatt megismerkedjenek jövőbeli esetleges munkahelyükkel és az operatív munka alapjaival.

A 10. félév után sikeresen államvizsgázott hallgatók okleveles meteorológus diplomát kapnak, és ez feljogosítja őket, hogy a meteorológiai szolgálatnál, a vízügyi szolgálatnál, a környezetvédelem, a honvédség és a mezőgazdaság területén helyezkedjenek el.

A nemzetközi oktatási gyakorlat figyelembevétele azt is lehetővé teszi, hogy diplomásaink külföldön vállaljanak munkát.

A meterológus szak képzési ideje 10 félév.

[Aktuális hírek][A Tanszék rövid története][Oktatás][A Tanszék dolgozói][Képek][Hallgatók lapjai]
Copyright © ELTE Department of Meteorolog