Tantárgy neve: Alkalmazott klimatológia

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+0

kreditértéke:        2

 

            tantárgyfelelős neve: Bartholy Judit

            tanszéke: Meteorológiai Tanszék

            számonkérés rendje: kollokvium

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Az alkalmazott klimatológia részterületeinek bemutatása. Éghajlati kutatások eredményeinek felhasználása a hidrológia, a mezőgazdaság, a távérzékelés és a műholdmeteorológia területén,. Az épített környezet és a klíma egymásrahatása. Humán komfort, egészség. Várostervezés, városklíma, városi hősziget. Az éghajlati szélsőségek következményei az emberi társadalomra, a gazdaságra, s a mezőgazdaságra. A légköri erôforrásokkal való gazdálkodás fostossága. A levegôminôség romlása. A regionális légszennyezettség és a városi környezet. A megújuló energiaforrások hasznosításának története. A napenergia, a szélenergia, a vizienergia, a biomassza és a geotermikus energia hasznosításának lehetőségei, eszközei, az energiakonverzió módjai, hatásfoka. A fenntartható fejlődés és a légköri folyamatok kapcsolata.

 

Kötelező irodalom:

Thompson R.D., Perry, A. (1997): Applied Climatology, Routledge, London, p. 352.

Ernst W.G. (1994): Earth Systems: Process and Issues. Cambridge University Press, Cambridge, p 566

Ambrózy P., Bartholy J., Bozó L., Hunkár M., K.Bihari Z., Mika J., Németh P., R.Paál A., Szalai S., Kövér Zs., Tóth Z., Wantuch F., Zoboki J., 2002: Magyarország éghajlati atlasza. OMSz, Budapest. 107p.

Dobosi Z., Felméry L., Klimatológia. Egyetemi jegyzet.

Péczely Gy., Éghajlattan. Egyetemi Tankönyv.

 

Ajánlott irodalom:

Houghton D. (1985): Handbook of Applied Meteorology, Wiley Interscience Press, p. 1453.

Schönwiese C.D., Rapp J. (1997): Climate Trend Atlas of Europe. Based on observations 1891-1990. Kluwer Academic Publishers. London, 228p.

 

Utolsó módosítás dátuma:         2005. 01. 19.                           Aláírás: