Tantárgy neve: Dinamikus meteorológia 1

 

Tantárgy heti óraszáma: 3 + 2

kreditértéke: 5

            tantárgyfelelős neve: Weidinger Tamás

                       tanszéke: ELTE Meteorológiai

            további oktatója: Tasnádi Péter, egyetemi tanár

                        tanszéke: ELTE Meteorológiai

            számonkérés rendje: vizsga és gyakorlati jegy

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A tárgy célja, hogy megismertessen a dinamikus meteorológia fejlődésének főbb állomásaival, a száraz és a nedves levegő termodinamikájával, a sztatikus légkör vertikális szerkezetével, a vertikálisan elmozduló légrész stabilitási viszonyaival. Foglalkozunk a légköri folyamatok leírásában alkalmazott Lagrange- és Euler-féle szemléletmóddal, a légköri kinematika alapjaival, valamint a kontinuitási és a nedvességszállítási egyenlettel és főbb egyszerűsítéseivel.

A gyakorlat célja a meteorológiai problémamegoldó készség növelése, a magaslégköri mérések feldolgozásának elsajátítása (aerológia).

 

 

Kötelező irodalom:

Götz G. és Rákóczi F., 1981: A dinamikus meteorológia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest.

Práger T., 1982: Numerikus prognosztika I. Tankönyvkiadó, Budapest.

Tél T., 2003: Környezeti áramlások. Kézirat, ELTE Elméleti Fizikai Tanszék.

 

Ajánlott irodalom:

Bohern, C.F. and Albrecht, B.A., 1998: Atmospheric Thermodynamics. University Press.

Etling, D., 2002: Theoretische Meteorologie Eine Einführung. Springer-Verlag, Berlin.

Fazekas F., 1967: Vektroanalízis. Műszaki Matematikai Gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Budapest.

Holton, J., 1992: An introduction to dynamic meteorology. Academic Press.

Panchev, S., 1985: Dynamic meteorology. D. Reidel PublishingCompany, Dordrecht.

Atkinson, B.W., 1981: Dynamical Meteorology. An intorductory selection. Methuen.