Tantárgy neve: Geoinformatika 2

 

Tantárgy heti óraszáma: 0+2

kreditértéke: 4

 

            tantárgyfelelős neve: Barcza Zoltán

                        tanszéke: Meteorológiai

            számonkérés rendje: gyakorlati jegy

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

Alapvető adatkezelési ismeretek. Alapvető UNIX környezet ismeret. Programozási alapismeretek, a FORTRAN programozási nyelv alapjai. Egyszerű algoritmusok, fájl I/O, függvények.

 

 

Kötelező irodalom:

Lőcs Gyula, Vigassy József: FORTRAN programozási nyelv. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1973.

 

Ajánlott irodalom:

Dave Taylor: Sams Teach Yourself UNIX in 24 Hours

 

William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling: Numerical Recipes in FORTRAN Example Book : The Art of Scientific Computing

 

C.-K. Shenes Fortran 90 tutorial:

http://www.cs.mtu.edu/~shene/COURSES/cs201/NOTES/fortran.html

form of tuition