Tantárgy neve: Légkörfizika 2

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

kreditértéke: 3

 

            tantárgyfelelős neve: Ács Ferenc

                        tanszéke: Meteorológia

            számonkérés rendje: kollokvium

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

A légköri elektromosság alapfogalmai, a légköri elektromos áramkör, a szép idő zóna elektromos jelenségei, a felhők tulajdonságai, a felhőelemek képződése (homogén heterogén kondenzáció), a csapadékelemek képződése (diffúziós növekedés és koaguláció), a különböző felhőfajták (réteges felhők, gomoly felhők és zivatarfelhők) dinamikája, mikrofizikája és elektromos szerkezete, villámlás, időjárási radarok és villám lokalizációs rendszerek.  

 

 

 

Kötelező irodalom:

 

Geresdi I, 2004: Felhőfizika.

Dobosi Z., Felméry L., Klimatológia. Egyetemi jegyzet.

Péczely Gy., Éghajlattan. Tankönyv.

 

Ajánlott irodalom:

 

Bencze P., Major Gy., Mészáros E., 19852: Fizikai meteorológia

Budó, Á., 1972: Kisérleti fizika II.