A tantárgy neve:            Szinoptikus meteorológia 1

 

 

 

A tantárgy heti óraszáma:                                  2+0

kreditértéke:                                         2

 

            a tantárgyfelelős neve:               Gyuró György

                        tanszéke:                                  Meteorológiai Tanszék

            a számonkérés rendje:                           kollokvium (szóbeli vizsga)

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

A szinoptikus megfigyelések fajtái; a szinoptikus megfigyelő- és adatgyűjtő hálózat működése; az egyes meteorológiai elemek térképes és más megjelenítési formái; a szinoptikus kódok felépítése és tartalma; a szinoptikus térképek és diagrammok használata, az azokon található időjárási információ értékelése; a légköri jelenségek nagyságrendi csoportosítása a karakterisztikus méret, élettartam és energiatartalom alapján; a bárikus mező és a szélmező tulajdonságai; az egyensúlyi áramlások szerepe a szinoptikus analízisben; a légkör függőleges szerkezete, függőleges szondázása; a függőleges mozgások szerepe a szinoptikus analízisben; a mérsékelt szélességek nyomási rendszereinek keletkezése és tulajdonságai; légtömegek, légtömeganalízis és -transzformáció; szakadási felületek a légkörben; a polárfront-elmélet; az időjárási frontok fajtái, szerkezetük és időjárás-alakító szerepük.

 

 

 

Kötelező irodalom:

 

Gyuró György: Szinoptikus előadások. Egyetemi Meteorológiai Füzetek No. 16. ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest, 2001

Gyuró György: Az Országos Meteorológiai Szolgálat megfigyelési alaprendszere. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2003

Gyuró György: Száz éve született meg a légkörmodellezés alapgondolata. Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No. 18. ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest, 2004

Horváth Emil, Kapovits Albert és Weingartner Ferenc (szerkesztők): Meteorológiai megfigyelések kézikönyve. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1987

Kurz, Manfred: Szinoptikus meteorológia. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1986

Makainé Császár Margit és Tóth Pál: Szinoptikus meteorológia I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978

Tóth Pál (szerkesztő): Közös kód a különböző típusú földfelszíni szinoptikus állomások megfigyeléseinek jelölésére. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1981

 

Ajánlott irodalom:

 

Bodolainé Jakus Emma: Magyar szinoptikus meteorológiai kutatások 1955-1995. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1996

Czelnai Rudolf: Az Országos Meteorológiai Szolgálat 125 éve (1870-1995). Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1995

Simon Antal és Tänczer Tibor (szerkesztők): Fejezetek a magyar meteorológia történetéből 1971-1995. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1995

Szepesiné Lőrincz Anna (szerkesztő): Fejezetek a magyar meteorológia történetéből 1870-1970. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1970