Tantárgy neve: Évközi terepgyakorlat             

 

Tantárgy heti óraszáma: 2 nap egy félévben  

kreditértéke:  2                     

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Mészáros Róbert, adjunktus

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje: háromfokozatú skála

                előtanulmányi feltétel:

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A hazai, meteorológiával és a rokon területekkel foglalkozó intézmények felkeresése, munkájuk megismerése. Fontos cél, hogy a hallgatók képet kapjanak az aktuális munkaerőpiaci keresletről, a jövőbeli lehetséges szakmai kapcsolatokról, lehetőségekről.

A hazai meteorológiai mérőhálózat állomásainak meglátogatása. A mérési programok gyakorlati megvalósításának megismerése.

A szakmai kirándulások részeként szervezett kisebb-nagyobb túrák során egy-egy tájegység éghajlati viszonyainak, ezen felül természeti, kulturális értékeinek megismerése.

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Az egyes években változó, a terepgyakorlat jellegéhez, útvonalához igazodó.