Tantárgy neve: Médiameteorológia 

 

Tantárgy heti óraszáma: 2

               

kreditértéke:          2             

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Gyuró György, docens

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            C típusú kollokvium

                előtanulmányi feltétel: Szinoptikus meteorológia

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

                A tantárgy meglehetősen időszerű, mivel a meteorológia, mint tudomány egyre „népszerűbb” köszönhetően a tömegtájékoztatás egyre nagyobb térhódításának. Ennek természetesen vannak hátulütői is, nevezetesen az egyre több információ egyre több helyről és más-más csomagolásban „zúdul” a nagyközönségre veszélyeztetve ezzel a tudomány hitelességét, hírnevét, méltóságát. A tantárgy keretén belül hangsúlyt szeretnénk fektetni a szakma hitelességét megőrző szempontokra, az alapvető elméleti és szinoptikus meteorológiai fogalmakra, az időjárás előrejelzésének korlátjaira, az éghajlat változási problémakörre és mindezek közérthető formában való közreadására úgy, hogy a felhasználói csoport ugyanazt értse az információk alatt az adott médiától függetlenül.

 

● A tömegtájékoztatás eszköztára, a média.

● A média és a tudomány kapcsolata

● A médiameteorológia kibontakozása, hazai története

● Meteorológiai információk, produktumok típusai

● A meteorológiai információk származtatása, előállításának módszerei, lehetőségei

-szinoptikus előrejelzés (alapvető elméleti és szinoptikus meteorológiai ismeretek)

-klimatológiai előrejelzések (globális felmelegedés problémaköre).

● A meteorológiai információk interpretálása a médián keresztül

- szakmai zsargonok helyett köznyelvi kifejezések használata és azok értelmezése

-a média és a felhasználók igényeinek harmonizálása, racionalizálása

● Közvélemény kutatások készítése, felhasználói igények felmérése az információtartalom és a szakmai hírnév emelése érdekében („felhasználói” értelmező szótár létrehozása)

 

 

Kötelező irodalom:

 

 

Ajánlott irodalom: