Tantárgy neve: Repülésmeteorológia              

 

Tantárgy heti óraszáma: 2

               

kreditértéke:          2             

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Gyuró György, docens

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            C típusú kollokvium

                előtanulmányi feltétel: Szinoptikus meteorológia

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

A repülés és a meteorológiai kapcsolata. A repülés számára fontos meteorológiai információk. Mérések a repülőtereken. Mérések repülőgépeken. Repülésmeteorológiai táviratok (METAR, TAF, SPECI). A repülésre veszélyes időjárási jelenségek.

 

 

Kötelező irodalom:

Wantuch Ferenc, Sándor Valéria: Repülésmeteorológia, OMSZ, 2005.

 

Ajánlott irodalom: