Tantárgy neve:     Globális klímamodellezés

 

Tantárgy heti óraszáma: 0+2

               

kreditértéke:                          2

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Pongrácz Rita, adjunktus

                                tanszéke:                ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            3 fokozatú gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: Klimatológia (III.2.), Éghajlati modellek (III.5.), Éghajlati adatok feldolgozása 1 (III.3.), Dinamikus meteorológia (II.4.)

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Éghajlatváltozási szimulációk futtatása az EdGCM globális klímamodell felhasználásával. A különböző szcenáriókra kapott modell-eredmények összehasonlítása.

 

 

Kötelező irodalom:

Chandler M.A., Sohl L.E., 2003: The Basic Guide to EDGCM. 61p. (http://www.edgcm.columbia.edu)

Hansen J. et al., 1983: Efficient three-dimensional global models for climate studies: Models I and II. Mon. Wea. Rev. 111, 609-662.

 

Ajánlott irodalom:

Internet-es források (http://www.ipcc.ch)