Tantárgy neve: Ökológiai klimatológia            

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+0

               

kreditértéke: 2                      

 

                tantárgyfelelős neve: Ács Ferenc

                                tanszéke: Meteorológiai Tanszék     

                számonkérés rendje: Kollokvium      

                előtanulmányi feltétel: a Klimatológia tárgy teljesítése

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

Az ökológia és a klimatológia kapcsolata (történelmi áttekintés), a növényi párolgás és a sztómák (a sztómák és a környezeti tényezők kapcsolata), fotoszintézis (a fotoszintézis és a környezeti tényezők kapcsolata), respiráció (a respiráció és a környezeti tényezők kapcsolata), a növényi produkció (a hő- és a vízellátottság szerepe), a vízhasznosulási hatékonyság, a növényi produkció és az éghajlat kapcsolata a szárazföldeken, növényi produkció az óceánokban (az óceáni víz színezettsége)

 

 

Kötelező irodalom:

 

Bonan, G., 2002: Ecological Climatology. Concepts and applications. Cambridge University Press, 678 pp.