3. Fortran 77 alapok

Egy Fortran program egymásutáni sorokból álló szöveg. Azonban a szövegnek bizonyos struktúrát kell követnie, hogy abból egy lefutattható program álljon elõ. Elsõnek nézzünk egy egyszerû példát:

      program circle
      real r, area
 
c Ez a program valos (real)  szamokat (r) olvas r és nyomtat
c az r sugaru kor terulete.
 
      write (*,*) 'Give radius r:'
      read  (*,*) r
      area = 3.14159*r*r
      write (*,*) 'Area = ', area
 
      stop
      end

A sor elején olvasható "c" betû az ún. comment (=megjegyzés) sort definiálja, ezen sorokban szereplõ szövegeket a program nem hajtja végre, sõt meg se jeleníti; igazi célja, hogy segítségével érthetõbb legyen a program szövege annak, aki olvassa. Eredetileg a Fortran programokat csupa nagybetûvel írták. Manapság a legtöbb ember már kicsi betûkkel írja a programszöveget, és mi is így fogjuk begépelni a parancsokat. A Fortran nem érzékeny a betûfajtára, tehát az "X" és "x" -et a program nem különbözteti meg.

Egy Fortran program felépítése

A Fortran programok egy fõprogramból és ha szükséges, több kisebb ún. szubprogramból (subroutinból) állnak. Egyelõre csak a fõprogramot fogjuk használni, a szubprogramokkal majd késõbb ismerkedünk meg. A fõprogram felépítése az alábbi :

      program neve      
	  deklarációk      
	  utasítások/parancsok
      stop
      end

Ebben a jegyzetben a dõlt betûvel szedett programrészekbe helyettesíthetjük be a konkrét programszövegeket, parancsokat.

A stop utasítás talán feleslegesnek tûnik, hiszen a program futtatása befejezõdik, ha eléri a végét, de erõsen ajánlott beleírni, hogy a program valóban befejezze az utasítások végrehajtását.

Fontos megjegyezni, a változó neve nem lehet ugyanaz, mint a program neve!

Formai követelmények, szabályok

Egy Fortran 77 program formája nem tetszõleges. Szigorú szabályokat kell figyelembe vennünk, ezek közül a legfontosabbak:

Col. 1    : Üres, vagy a "c" vagy r "*" a commenteknek
Col. 1-5  : Utasítás cimke (szabadon választható)
Col. 6    : Folytatósor (akkor, ha nem fértünk ki egy sorba, ez is szabadon választható)
Col. 7-72 : Utasítások, parancsok
Col. 73-80: Szekvencia szám (szabadon választható, manapság ritkán használatos)

A legtöbb sor tehát 6 üressel kezdõdik és befejezõdik még a 72. oszlop elõtt , fõleg az utasítások mezõ a használatos.

Commentek

Az a sor, amelyik "c"-vel kezdõdik, az az ún comment sor. Commentet akárhová elhelyezhetünk a programunkba. Jól megírt commentek segítik a megértést és átláthatóbbá teszik a kódolásunkat. Egy átlagos Fortran programszöveg 50%-a ilyen megjegyzésekbõl áll. Találkozhatunk olyan Fortran verziókkal is, ahol egy felkiáltó jellel (!) különböztetik meg ezeket a commenteket. Ezt az eredeti Fortran 77 még nem támogatja, de néhány módosított verziója illetve a Fortran 90 már igen.

Folytatósorok

Elõfordulhat, hogy utasításunk nem fér ki egy sorbana rendelkezésre álló 66 oszlopban. Ilyenkor sortörést alkalmazunk, és így az utasítást több sorba írjuk. Ilyenkor a folytatásra utaló jelzést beleírjuk a 6. oszlopba. Például:

c23456789 (Ez most oszlop pozícióját demonstrálja!)

c A kovetkezo parancs ket sorban jelenik meg
      area = 3.14159265358979
     +       * r * r

Akármilyen karakter használható a sortörésre a + helyett. Azonban célszerû vmilyen logika szerint alkalmazni. (pl. az elsõ +, a továbbiakat meg egyesével számozni.., tehát + , 2 , 3 ..stb)

Üres helyek

A Fortran77 program az üres helyeket a futtatásnál figyelmen kivül hagyja. Tehát ha nem hagyunk ki üres sorokat, a program lefut, de maga a programszöveg átláthatlan lesz, annak aki olvassa.

 

Copyright © 1995-7 by Stanford University. All rights reserved.

Fordították: Seres András Tamás és Szalai Szilvia (ELTE-TTK)


[Tovább] [Tartalomjegyzék]