18. Fortran programozási stílusok

Nagyon sokféle programozási stílus van, de azért érdemes a következõ elvi megoldásokat, ötleteket alkalmaznuk.

Mobilitás

Célszerû a standard, "gyári" Fortran 77-et használnunk. Az egyetlen eltérés, amit mi ettõl a standard verziótól megengedtünk, az alacsony betük használata volt.

A programunk felépítése

Programunk legyen jól tagolt, moduláris. Minden egyes subroutine/segédprogramunk egy-egy konkrét (rész)feladatot oldjon meg. Sokan az egyes segédprogramokat külön-külön fájlokba írják.

A commentek

Nagyon fontos, hogy a commentek segítségével írjuk le a forráskódban, hogy mi is történik éppen! Még ennél is fontosabb, hogy az egyes segédprogramokhoz érthetõ leírást adjunk (ún. header-t) a be- és kimenetrõl és hogy mit csinál konkrétan.

Bekezdések

Mindig használjunk bekezdéseket a ciklusokra és a a feltételes utasításokra, ahogy ebben a leírásban is láthattuk.

Változók

Mindig deklaráljuk az összes változót. Próbáljuk ne impliciten, összevissza, hanem egy helyen megtenni ezt .Lehetõség szerint a változók neve ne legyen 6 karakternél hosszabb, és fontos, hogy egyedi legyen.

Szubprogramok, segédprogramok

Sose engedjük meg az ún."side effects" -et, azaz sose változtassuk a bemenõ paraméterek értékét. Nagyon fontos a segédprogramok megfelelõ használata is.

A deklarációkban válasszuk szét a paramétereket, a közös tömböket és a helyi változókat.

Ha lehetséges, kerüljük a közös tömbök használatát.

Goto

Minél kevesebbszer használjuk a goto parancsot. Persze bizonyos ciklusoknál kénytelenek vagyunk használni, mivel a while nem alapértelmezett a Fortranban.

Tömbök, vektorok

Az esetek döntõ többségében a legjobb a tömböket már a fõprogramban deklarálni és argumentumként továbbítani a különbözõ segédprogramokba. Fontos, hogy a fõdimenziót is továbbítsuk. Kerüljük a mátrixok számításközbeni méretváltoztatását!

Hatékonyság

Mikor egy dupla ciklussal kezeljük egy kétdimenziós tömb elemeit, célszerû mindig az elsõ (sor) indext tenni a belsõbb ciklusba. Ennek magyarázata a Fortran adattárolási szisztémájában rejlik.

Amikor egy feltételes elágazásunk van (if, else if), célszerû a legáltalánosabb feltétellel kezdeni, majd szûkíteni a kört.

 

Copyright © 1995-7 by Stanford University. All rights reserved.

Fordították: Seres András Tamás és Szalai Szilvia (ELTE-TTK)


[Tovább] [Tartalomjegyzék]