logo
ELTE Meteorológiai Tanszék => Oktatás => FORTRAN 77 feladatgyűjtemény => Igazán bonyolult feladatok

FORTRAN 77 feladatgyűjtemény

Igazán bonyolult feladatok

Az ezen az oldalon fellelhető feladatok megoldása több időt vehet igénybe, és a program hossza is növekedhet az eddigiekhez képest, fokozott körültekintésre van szükség.

1.

Készíts telefonkönyvet FORTRAN program segítségével! A program elején a felhasználó választhasson 4 lehetőség közül: beírás, törlés, keresés, kilépés. Beírás választása esetén kérd be az ismerős nevét, telefonját, e-mailjét, stb. Keresésnél legyen kikereshető valamelyik adat alapján egy adatsor. Törlésnél lehessen törölni az adatbázisból. Kilepés választásakor bejeződjék be a program.

C02hg

2.

Írjunk programot a következő igényre: számot prímszámok szorzatára szeretnénk bontani (dekompozíció, pl. 84 = 2 * 2 * 3 * 7). A program addig ajánlja fel a dekompozíciót, amíg a felhasználó a kilépés opciót nem választja, és minden dekompozíciót írjon ki a képernyőre, illetve a programhasználat teljes ideje alatt írja ki a számításokat fájlba!

C03hg

3.

Tökéletes számnak nevezünk egy számot, ha osztóinak összege az 1-et is beleszámítva önmagát adja (pl.: 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14). Írj programot, amely 9000-ig bezárólag megkeresi ezeket a számokat, és kiírja őket sorszámukkal együtt!

C04hg

4.

Az elkészítendő program célja, a fekete test sugárzásának kiszámítása adott hőmérsékletből és hullámhosszból a Planck-törvény alapján. Számításainkat 4-5 különböző hőmérsékletre (pl. 300 K (Föld!), 1000 K, 2000 K, 6000 K (Nap!)) és sok hullámhosszra (pl. 0-tól 20 mikrométerig, 0.01 mikrométeres lépésközzel) végezzük el, és írassuk ki eredményeinket fájlba, majd ábrázoljuk őket pl. Excelben, így a tipikus Planck-diagramot kaphatjuk végeredményként.

 2008-09-29_203805

C01ka

5.

A négy darab mellékelt fájl a két horizontális szélsebesség-komponenst (u: x-irányú, v: y-irányú) és a földrajzi koordinátákat (lon: hosszúság, lat: szélesség) tartalmazza. A szélmező felbontása 2,5 fokos. Számoljuk ki a rotáció függőleges komponenseit a fájlokban megadott modelladatok alapján, és tároljuk az eredményt a bemenő adatfájlokhoz hasonló formátumban! Segítség: Ügyeljünk arra, hogy a fájlokban a legdélebbi sor a legelső (lásd lat.dat!. Használjuk az adatok olvasásánál a FORMAT kódokat! A hosszúsági körök mentén 1 foknak kb. 111 km felel meg. Ügyeljünk arra, hogy a földrajzi szélesség növekedésével csökken a 2.5 fokos távolságra levő rácspontok távolsága a szélességi körök mentén! Ezt a számításnál vegyük figyelembe!

A szélmező grafikus alakban: 850

C02ka

6.

A mellékelt (Nagy_TA_1961-90_jun.txt) fájl 104x78 mérőállomás június napi átlaghőmérséklet-értékeit tartalmazza 1961-90-ig úgy, hogy egymás alatt 30-szor (30 évről lévén szó) helyezkednek el 104x78-as tömbök, tehát egy adott rácspont 78 soronként jelenik meg újra. A cél az állomásonkénti adatsorok kinyerése. Ennek érdekében a rácspontokhoz tartozó szélesség/hosszúság koordináták is rendelkezésre állnak (Nagy_lat.txt és Nagy_lon.txt), melyek segítségével egyértelműen azonosítható egy állomás helyzete (Pl. Budapest: 47.5 lat, 19.5 lon hányadik sor, hányadik oszlopában található). A fájlok egy regionális klímamodell 10 km rácsfelbontású eredményeit tartalmazzák.

C01tc


<< TETEJÉRE
Pihenés >>


A feladatgyűjteményt Barcza Zoltán felügyelete alatt a Korszerű meteorológiai adatformátumok című kurzus keretén belül Kertész Szilvia állította össze, aki várja az észrevételeket e-mailben: xilvi@elte.hu.

Ötleteikkel, feladataikkal segítettek:

Barcza Zoltán, Hetényi György, Ihász István, Kern Anikó, Lakatos Mónika, Pieczka Ildikó, Rónai Orsolya, Rózsa Gábor, Szinyei Dalma, Torma Csaba, Vöröss Veronika.


[Aktuális hírek][A Tanszék rövid története][Oktatás][A Tanszék dolgozói][Képek][Hallgatók lapjai]

Copyright ©ELTE Department of Meteorology
Kezdõlap