Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
1986
Név Diplomamunka cím
Almádi István Kvázipoláris műholdak digitális képeinek geometriai korrekciója
Baranka Györgyi Magyarország háttérszennyezettsége és a meteorológiai tényezõkkel való kapcsolata
Benedek Bernadett A vízháztartás egyes elemeinek változása a Balatonon, a Kis-Balaton tározó létesítése kapcsán
Bozó László A kénvegyületek vertikális eloszlásának modellezése
Csima Gabriella Tengerfelszín hõmérsékletek osztályozása clusteranalízissel
Daróczi Zsuzsanna A maximális csapadékmennyiségek gyakorisági analízise és a lehetséges legnagyobb csapadékmaximum becslése a Zagyva-folyó vízgyűjtõ területére
Kurgyis József Rádiószondák hõmérsékleti adatainak összehasonlítása a szélmezõ alapján
Loksa Gábor A Soproni-hegység lucállománya pusztulásának meteorológiai vonatkozásai
Nadrai Attila Az instabilitási vonalak szinoptikai feltételei és sajátosságai a Kárpát-medencében 20 év megfigyelései alapján
Radnóti Gábor Az atlanti-európai térség 500 mb AT mezejére vonatkozó statisztikai vizsgálatok
Sárközy András Az idõjárás hatása a fűtési energiaszükségletekre
Simon Margit A magyarországi gyógyhelyek éghajlati jellemzése
Szabó Elemér A Nap galaktovertikális mozgása és annak lehetséges kapcsolata a nagy idõskálájú földi periódusokkal
Tóth Zoltán A Nap intersztelláris porsűrűsödésen való áthaladásának vizsgálata
Tubákos Éva Többsávos digitális műholdképek képpontjainak boksz-módszerrel és annak egy változatával történõ osztályozása
Zsikla Ágota A napi csapadékok néhány statisztikai vizsgálata