Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
1996
Név Diplomamunka cím
Deák Eszter A hasznosítható napenergia meteorológiai becslésének néhány problémája
Fehér Tamás A spektrálisan csonkított kétdimenziós örvényességi egyenlet lokális dinamikája
Horváth F. Ákos Nonlinear objective analysis
Jakab Adrienn SOI idõsor trend és spektrál analízise
Kovács Attila Magyarország szélklímájának sajátosságai a szélenergia hasznosíthatóságának szempontjából
Kovács Péter Rapidly developing extratropical cyclones in the Western Atlantic. A case study using a display system
Lénárt József A K-pusztai háttérszennyezettség-mérõ állomás troposzférikus ózon adatainak statisztikai elemzése a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek szerint
Menyhárt Éva A magyarországi szélmezõ neuronhálózatos technikával történõ analizálhatóságának vizsgálata
Pongrácz Rita Az antropogén eredetű klímaváltozások modellezésének módszertana, modelleredmények összehasonlító elemzése
Vígh Gabriella A szélenergia hasznosításának lehetoségei régen és ma