Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
1997
Név Diplomamunka cím
Kertész Sándor Turbulens koherens struktúrák vizsgálata Wavelet-transzformáció felhasználásával
Merza Ágnes Mérésekbõl, modellszámításokból valamint műholdas adatokból származtatott ENSO paraméterek összehasonlítása
Radics Kornélia A domborzat áramlásmódosító hatásának modellezése (Esettanulmányok az ECMWF modell elõrejelzett szélmezõinek hazai szinoptikus állomáshálózatra való leskálázására
Szabó Tamás A területi csapadékátlag számítása Kernel-típusú regressziós módszerrel
Zsótér Ervin A Körösökön 1995 decemberében kialakult rendkívüli árvíz meteorológiai vizsgálata