Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2003
Név Diplomamunka cím
Csík András Az operatív dunai hidrológiai modell érzékenységvizsgálata ensemble csapadék-elõrejelzés felhasználásával
Csomós Petra Egy felbontási módszer alkalmazása és numerikus vizsgálata a légköri modellezésben
Formán Bence A katonai repülõterek földfelszíni méréseinek statisztikai elemzése
Gyüre Balázs Hegymögötti (lee) hullámok laboratóriumi vizsgálata
Hágel Edit Szélsõséges idõjárási helyzetek korai felismerése az Extreme Forecast Index használatával
Kardos Péter Szélsõséges idõjárási helyzetek Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtéren
Kugler Szilvia A Balatont érõ légköri nitrogénterhelés meghatározása; nitrogéntartalmú gázok kicserélõdésének vizsgálata
Molnár Csilla A középtávú ensemble csapadék-elõrejelzések beválásának vizsgálata
Molnár László A zúzmaraképzõdés szinoptikus klimatológiája és környezeti hatásai Magyarországon
Opitz Andrea A Jupiter nagy örvényeinek légkörfizikája
Polgár Attila Hidegpárnás helyzetek vizsgálata budapesti rádiószondás adatok alapján
Rajna Szilárd Lejtõk sugárzásviszonyainak modellezése
Rajnai Márk Zivatarrendszerek elektromos aktivitásának követése villám- és radaradatok alapján
Révész Beáta
A Balaton felszínközeli klímája
Sass Enikõ Levegõminõség-tervezõ modell bemutatása és tesztelése pontforrásokra
Sebõk István Radarechó áthelyezõdésének és fejlõdési tendenciájának vizsgálata
Steib Roland Kezdeti feltételekre vonatkozó mezoskálájú érzékenységvizsgálatok az ALADIN modell adjungált változatának segítségével
Szépszó Gabriella A 80-as és 90-es évek árhullámainak szinoptikus-klimatológiai értékelése
Tarczay Klára A felszín és a légkör közötti szén-dioxid csere becslése határréteg mérleg modellel
Tompa Erzsébet A radarhullámok légköri terjedésének hatása a radarmérések pontosságára
Tuba Zoltán Magyarországi tornádós idõjárási helyzetek részletes elemzése
Varga Bálint Szélenergetikai becslésekre vonatkozó vizsgálatok néhány magyarországi térségre
Véber István Az ECMWF egyhavi elõrejelzõ modelljének vizsgálata