Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2004
Név Diplomamunka cím
Babolcsai György A budapesti hóviszonyok és nagy havazások szinoptikus-klimatológiai vizsgálata (1953-2003)
Benkõ Dóra Csapadék és nedvességi karakterisztikák extrémumainak idõbeli változása Magyarországon
Csirmaz Kálmán Radaros csapadékmérések asszimilációja a magyarországi MM5 modell esetében
Csonka Tamás Konvektív folyamatok vizsgálata a nedvesség konvergencia és a hasznosítható konvektív energia felhasználásával
Farkas Erika Objektív módszerek kidolgozása a TAF repülésmeteorológiai táviratok automatikus verifikálására
Fülöp Andrea A SAFIR villámlokalizációs rendszer adatainak meteorológiai alkalmazása
Hunyadi Adrienn A várható klímaváltozás hatása egy tiszai holtág vízszintjének alakulására
Kern Anikó NOAA AVHRR/3 műholdképek vétele, elõfeldolgozása és minõségbiztosítása (ELTE TTK HRPT vevõállomás)
Kis Tamás A repülésre veszélyes idõjárási jelenségek analízise a szolnoki repülõtér adatai alapján 1991-2000 közötti idõszakban
Lõrincz Andrea Az európai ECMWF és az amerikai NCEP központok által készített reanalízis adatbázisok összehasonlító elemzése
Márfy János A Budapest feletti légoszlop sugárzásátbocsá-
tásának vizsgálata az 1967-2002 idõszakra különbözõ napsugárzási paraméterek segítségével
Máté András A nedvességi mezõ interpolálása a felhõzet elõrejelzésének számítógépes szimulációja céljából
Osváth Szabolcs Az ECMWF ensemble elõrejelzéseire alapozott Kárpát-medence központú clusteranalízis vizsgálata
Pálfy László A 2000-2003 évi csapadékszegény idõszak éghajlati és szinoptikus klimatológiai elemzése a Balaton térségében
Polyánszky Zoltán Szupercellák vizsgálata a Kárpát-medencében
Rázsi András A magyarországi szén-dioxid mérések elemzése
Torma Csaba Az advekció és a konvekció éghajlatban betöltött szerepe bolygónkon és a Marson
Vajda Mihály Búza és kukorica termésbecslése műholdas adatok alapján