Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2006
Név Diplomamunka cím
Balogh Miklós Az AMDAR repülõgépes adatok asszimilációja az ALADIN számszerû idõjárási elõrejelzõ modellben
Csillag Katalin Európai városok hõsziget hatásának vizsgálata MODIS mûholdképek alapján
Debreczeni Viktória A felszínközeli ózon háttér-koncentrációjának trendje Magyarországon
Drüszler Áron A magyarországi földhasználat-változás hatása az éghajlatra
Fodor Zoltán Hosszantartó rendkívül hideg idõszakok szinoptikus klimatológiai vizsgálatat a Kárpát-medencében
Gelybó Györgyi A légkör vertikális szondázása a NOAA mûholdak ATOVS mérései alapján
Gnandt Boglárka Additív és iteratív operátorszeletelési módszerek meteorológiai alkalmazásokkal
Hidy Dóra A Biome-BGC modell alkalmazása fûállomány szénháztartásának szimulálására
Juhász Ágota Az ózonterhelés becslése csatolt terjedési-ülepedési modellel
Juhász Henriett Tengerfelszín hõmérséklet becslése NOAA AVHRR adatok felhasználásával
Kis Zsófia Az idõjárásváltozás hatása a hirtelen halálesetekre Budapesten az 1995-tõl 2004-ig terjedõ idõszakra
Kovács Ágnes Allergén fák pollen karakterisztikáinak becslése meteorológiai paraméterek függvényében
Seres András Tamás Heves konvektív folyamatok objektív vizsgálata
Szintai Balázs Rövidtávú ensemble elõrejelzések készítése az ALADIN modellel
Szinyei Dalma Fatima Az energiaháztartás komponenseinek becslése nyomgázterjedési-ülepedési modell futtatásához
Vincze Csilla Baleseti kibocsátási modell fejlesztése és operatív alkalmazása