Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2007
Név Diplomamunka cím
Breuer Hajnalka A párolgás, a talajvíztartalom és a talajlégzés klimatológiai modellezése Magyarországon
Czender Csilla A magyarországi erdõállomámyokat érõ ózonterhelés becslése
Katona Ágnes Magyarország kiemelt üdülõhelyeinek turisztikai klimatológiai vizsgálata a klímaváltozás tükrében
Less Edit Évgyûrû-vizsgálatok meteorológiai szempontból - a Kékestetõrõl származó közönséges bükk- és lucfenyõ-minták alapján
Papp Zsófia Forró nyári idõszakok elemzése, kapcsolatban a nagytérségû cirkuláció alakulásával
Pátkai Zsolt Idõjárási frontok objektív azonosítása és a hozzájuk kapcsolódó csapadékesemények elemzése az 1957-2002 idõszakra az ERA-40 reanalízis adatbázis alapján
Pieczka Ildikó Az AROME nem-hidrosztatikus korlátos tartományú modell alkalmazása a mezoskálájú, szélsõséges jelenségek elõrejelzésénél
Seres Beáta A hazai meteorológiai okú sportrepülési balesetek vizsgálata a különbözõ repülésre veszélyes idõjárási helyzetek fényében
Szabó Tamás A szén-dioxid koncentráció változékonyságának vizsgálata európai toronymérések adatai alapján
Szalai Szilvia A talaj-növény rendszer szénforgalmának klimatológiai modellezése Magyarországon
Tarjányi Zsuzsanna Szélelõrejelzés és az éves energiatermelés becslésének statisztikai korrekciója
Tóth Katalin Zúzmaraképzõdés elõrejelezhetõségének vizsgálata numerikus modell-outputok alapján
Tóth Tamás Jelentõs csapadékhullással járó Földközi-tengeri ciklonok klimatologiája blokkoló anticiklonok gyakoriságának függvényében