Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2008
Név Diplomamunka cím
Antal Krisztina
Fotokémiai szmog képzõdésének modellezése
Aszalos István
Légtömeghatárok és frontogenezis
Ádám Rita A SAFIR villámlokalizációs rendszer pontosságának vizsgálata
Bottyán Zsolt
Az átlagos maximális hõsziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden es Debrecenben
Darányi Mariann
Multi-modell ensemble elõrejelzések alkalmazása a hazai gyakorlatban
Fassang Ágnes
NOAA AVHRR NDVI adatsorok analízise
Fogarasi Szilvia
Napspektrofotometriás mérésekbõl származtatott aeroszol méreteloszlások jellemzõinek vizsgálata
Hajdú Máté A szél-, és napenergia hasznosításának lehetõségei Magyarországon
Kocsis Zsófia
A légszennyezõ anyagok terjedésének numerikus vizsgálata
Komjáthy Eszter Ülepedési modell fejlesztése és alkalmazása az ózonterhelés becslésére
Kovács Edina
Üvegházhatású gázok nagy pontosságú mérése Magyarországon
Kovács Róbert
A WRF modell hazai adaptációja a megfelelõ fizikai sémák kiválasztásával és összehasonlító elemzésével
Lenkei Nóra
Éghajlatváltozások elemzéses sarki jégfurat minták alapján
Mesterházy András Ensemble elõrejelzések alkalmazása a hõmérséklet középtávú elõrejelzésében: az NCEP és az ECMWF globális modelljének összehasonlítása
Mile Máté
Az ECMWF ensemble elõrejelzések utólagos kalibrációja
Papp Gabriella
Az orografikus felhõképzõdés fizikája
Seres Alexandra A fûtési hõigény változékonysága és változása Kelet-Magyarországon
Szabados Bence Dömötör
Mezoléptékû konvektív rendszerek és a meleg nedves szállítószalag kapcsolata
Szabó Péter A Kárpát-medence térségében 2071–2100-ra várható regionális klímaváltozás elemzése
Veréb Katalin
A szélmezõn alapuló cirkulációs index alkalmazása blocking helyzetek felismerésére