Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2010
Osztatlan képzés
Név Diplomamunka cím
Bognár Ilona Zelma Műhold- és radaradatokból származtatott áramlási mezők és cella-mozgásvektorok összehasonlító vizsgálataa
Cséki Gergő Inverziós helyzetek kialakulása a Kárpát-medencében
Deák Bianka A látástávolság és a köd rövidtávú előrejelzésének lehetőségei
Énekes Nóra Intenzív konvektív folyamatok környezetének vizsgálata modell analízisek alapján
Hadvári Marianna A harmat és a dér kialakulásának
meteorológiai jellemzői a téli félévben
Haszpra Tímea Légtömegek kaotikus mozgásának vizsgálata passzív nyomelem sodródásának követésével
Homonnai Viktória A megfigyelések idobeli reprezentációjának javítása ALADIN modell adatasszimilációs rendszerében
Ivády Anett Lokális idojárási típusok meghatározása objektív statisztikai módszerekkel
Kertész Szilvia CarboEurope modelladatok elemzése Magyarország területére
Kovács Tamás Különbözo bioklíma indexek összehasonlító vizsgálata
Maros Gergely Ködhelyzetek vizsgálata a Ferihegyi repülőtőren
Morvai Krisztián Az árnyékolók hatása a léghőmérséklet mérések és a hosszú távú adatsorok megbízhatóságára
Nagy Attila A WRF-modell alkalmazása mezo-gamma skálájú folyamatok modellezésére
Opre Gábor Grafikus és statisztikai módszerek alkalmazása a GFS előrejelzési modell kiértékelésében
Radochay Imre Egy éghajlati forgatókönyv hidrológiai hatásának vizsgálata a Dunán, különös tekintettel a kisvízi idoszakokra
Sarkadi Noémi A Q-vektor alkalmazása a frontogenezis leírásában
Sepsi Panna A potenciális örvényesség alkalmazása a szinoptikus analízisben
Szabó Dorottya Az éghajlatváltozás hatása a hazai turisztikai kínálatra
Tabi Krisztián Makrocirkulációs rendszerek és kapcsolatuk a téli időszak időjárásával Magyarországon
Takács Péter BP-Ferihegy Nemzetközi reptér szélviszonyainak vizsgálata és szélelőrejelzési módszerek
Tüskés Boglárka Főnre utaló hatások detektálása a Kárpát-medencében MODIS műholdképek és meteorológiai adatok alapján 2005-2010 téli hónapjaiban
Zombori Gyöngyi Reflektivitás méréseken alapuló jégeső detektálás lehetőségei az OMSZ radarhálózatával
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány
Név Szakdolgozat cím
Ambrózy Ágnes A felszínközeli meteorológiai mérések története: termodinamikai állapothatározók mérése a kezdetektől napjainkig
Bartha Enikő-Boglár A globális klímaváltozás egészségügyi hatásai Európában és Magyarországon
Dani Lajos Kiemelt turisztikai régiók éghajlati elemzése
Fischer Antal Konvektív stabilitási indexek statisztikai vizsgálata
Grabant Andre Jégesőelhárítás a Dél-Dunántúlon
Gulyás Krisztina A stabilizotóp-geokémia klímarekonstrukciós alkalmazása a Leány-barlang cseppkőüledékének vizsgálata alapján
Hollósi Brigitta A Kárpát-medence csapadékviszonyainak és aszályhajlamosságának jövőben várható tendenciái a PRECIS eredmények alapján
Homolya Emese "Havazások" a Naprendszerben: egy-, két és többféle "hókristállyal"
Káposztás Noémi A vegetációs időszak hosszának vizsgálata különböző módszerekkel
Kovács Adrián Az ECMWF által szolgáltatott reanalízis és operatív determinisztikus modelladatok összehasonlítása állomási mérések adataival
Kovács Attila Turisztikai klimatológiai vizsgálatok Békéscsaba-Gyula térségében
Laza Borbála A planetáris határréteg és a talaj hidrofizikai tulajdonságai közötti kapcsolat vizsgálata az MM5 modellel
Marton Annamária Hő hullámok vizsgálata Budapesten bioklímaindexek felhasználásával
Merics Attila A poláris ciklonok
Nehéz Dóra Villámok és szerepük a légköri elektromosságban
Németh Csilla Az ECMWF kalibrált valószínuségi elorejelzéseinek verifikációja
Sábitz Judit Légköri szennyezőanyagok diszperziójának vizsgálata a HYSPLIT modell segítségével
Tordai János Nem mezociklonális tubák és tornádók Magyarországon