Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2011
Meteorológus MSc
Név Diplomamunka cím
Brajnovits Brigitta A Richardson-extrapoláció alkalmazása és matematikai vizsgálata egyszerűsített környezeti modellekben
Dobor Laura SEVIRI műholdas mérések feldolgozása
Hadobács Katalin Repülésre veszélyes időjárási helyzetek rekonstrukciójának alkalmazási lehetőségei - Felületi jegesedés becslése és a hozzá tartozó szimulációs környezet kialakítása
Kelemen Fanni Dóra A természetes eredetű szén-dioxid fluxus és a vegetáció időbeli fejlődésének modellezése a SURFEX modell segítségével
Miklós Erika A Kárpát-medencére várható klímaváltozás a XXI. század során ENSEMBLES szimulációk alapján
Tajti Dávid Ensemble vertikális profilok sajátosságainak vizsgálata
Tótiván Bernadett Városi légszennyezés vizsgálata a Péczely-féle makroszinoptikus osztályozás segítségével
Osztatlan képzés
Név Diplomamunka cím
Balázs Roland Történeti ózon adatsorok összehasonlító vizsgálata
Bejer Barbara A légköri aeroszol koromtartalmának mérése optikai módszerrel
Hirling Bálint A vízhőmérséklet menetének és a jégjelenségek kialakulásának szimulációs vizsgálata a magyar Duna-szakaszon
Horváth Boglárka Városi humán-komfort vizsgálatok Budapest példáján a fiziológiailag ekvivalens hőmérséklet (PET) felhasználásával
Kereszturi Csaba A légköri energetika
Kovács Mária Zsófia Erdőtűz-indexek hazai alkalmazhatóságának vizsgálata
Kozma Réka A távérzékelési meteorológiai adatok - villám és radar információk - ábrázolásának lehetőségei térinformatikai rendszerekben
König Éva Nagyfelbontású ensemble előrejelzések kezdeti perturbációinak meghatározása szinguláris vektorok segítségével
Takács Zita A bugacpusztai (2006-2010) légköri NO - NOx és ózon mérések elemzése
Zsiák Balázs Térinformatikai adatok feldolgozása meteorológiai alkalmazások számára
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány
Név Szakdolgozat cím
Cseh Melinda Ipari pontforrás emissziójának hatása környezetének levegőminőségére
Domsa Daniella A helicitás alkalmazása a zivatartevékenység előrejelzésében
Gertner Orsolya A kisteljesítményű szélgenerátorok városi alkalmazási lehetőségei
Guzsvány Anna Összefüggés az időjárás, a halálozás és az élve születés között Komárom megyében
Ilyés Csaba Éghajlatváltozás és évszakváltozás kapcsolata
Kis Anna Csapadékindexek várható trendjei Magyarországon az ENSEMBLES szimulációk alapján
Koczor Eszter Krisztina Repülőgépek jegesedése: egy esettanulmány
Kohlmann Márk Vízgőzképek használata a szinoptikus gyakorlatban
Lázár Dóra Az ECMWF ensembles dekád és havi fáklya előrejelzések verifikációja
Lehoczky Annamária A 2009-es ázsiai teljes napfogyatkozás a shanghai térségben végzett mikrometeorológiai mérések tükrében
Mesterházy Ildikó A móri borvidék éghajlati adottságainak elemzése
Rákos Andrea Az ENSO és távolabbi területek éghajlati ingadozásának kapcsolata
Tiba Cintia A Katrina hurrikán
Valler Veronika Vizenyős területek (wetlands) üvegházgáz kibocsátása; a nemzetközi szakirodalom áttanulmányozása
Zsebeházi Gabriella Magyarország éghajlatának jellemzése az ENSEMBLES projektbeli és a hazai regionális modelleredmények együttes vizsgálatával