Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2012
Meteorológus MSc
Név Diplomamunka cím
Bartha Enikő Boglár A hőségriadók várható tendenciája Magyarországon a PRECIS modell szimulációk alapján
Buglyó Anett Zivataros kifutó szelek vizsgálata Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren
Fischer Antal Az F- és Q- vektor alkalmazása a frontok leírásában
Gulyás Krisztina A tapadó hó statisztikus klimatológiai vizsgálata és előrejelzési lehetőségei
Hollósi Brigitta A XXI. században várható hazai csapadék és aszályviszonyok tendencia elemzése különböző modellszimulációk alapján
Homolya Emese A napsugárzás spektrális eloszlása és az ózonkoncentráció közötti kapcsolat elemzése a Kárpát -medence térségére
Kiss Győző A viharciklonok dinamikája és numerikus modellezés
Kovács Adrián Tibor Alacsony szintű nedvességre vonatkozó műholdas produktumok felhasználása a szinoptikus gyakorlatban
Kovács Attila A humán komfort városklimatológiai vizsgálata Budapestre mért és modellezett éghajlati adatok felhasználásával
Laza Borbála A szimulált planetáris határréteg magasság érzékenysége a HUNSODA- és MARTHA-talajadatbázisok használatára
Leelőssy Ádám Baleseti kibocsátásból származó szennyező-anyagok lokális skálájú terjedésének modellezése
Lelovics Enikő Alexandra Műholdas és állomási méréseken alapuló városi hősziget vizsgálat Budapest térségére
Merics Attila Alacsony beválású rövidtávú prognózisok felülvizsgálata numerikus modellek és szinoptikus módszerek segítségével
Sábitz Judit Ensemble clusterezés és terjedési modell eredményeinek összehasonlító vizsgálata
Szegedi Csaba Jégesős folyamatok polarizációs karakte-risztikáinak vizsgálata az OMSZ DWSR 2501C időjárási radarral
Szelepcsényi Zoltán A Kárpát-medence várható éghajlata ENSEMBLES szimulációk korrigált adatsorai alapján Thornthwaite szerint
Tordai János A hófúvás előrejelzése Magyarország térségére
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány
Név Szakdolgozat cím
Bájhóber Eszter Lilla Monszun depressziók
Décsei Anna Borbála Debreceni alapéghajlati mérések adatfeldolgozása
Fedor Dorottya Konceptuális modellek az előrejelzők gyakorlatában
Fekete Dénes Zsolt Porforgatagok dinamikája a Földön és a Marson
Hoffmann Lilla Orsolya A légköri CO2-koncentráció múltbeli értékeinek elemzése és jövőbeli alakulásának becslése
Nagy Roland Terjedési modell kémiai reakciómechanizmusának tesztelése és alkalmazási lehetőségei
Skarbit Nóra Magyarország éghajlata a XX. században Feddema módszere alapján
Steierlein Ákos Szennyezőanyag terjedési modell tesztelése és alkalmazása
Szabó Adrienn Zsanett Magyarországi XIX. századi történeti ózon adatsorok