Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2014
Meteorológus MSc
Név Diplomamunka cím
André Karolina Az OpenIFS modell adaptálása Kárpát-medencei hideg légpárnás helyzetek vizsgálatára
Bájhóber Eszter Lilla A CMAQ-többléptékű közösségi levegőminőségi légköri terjedési modell felépítése
Dohány Rita Hazai ivóvízkészletek sérülékenysége az éghajlatváltozás következtében
Fekete Dénes Zsolt A földfelszíni csapadékmérő hálózat adataiból származtatott és a radaros csapadékbecslés által készített csapadékmezők összehasonlító elemzése
Gaál Nikolett A hidegcseppek dinamikai és szinoptikai vizsgálata az ECMWF ERA Interim reanalízis, valamint a determinisztikus és az ensemble előrejelzések alapján
Héver Annamária Az alacsonyszintű jetek vizsgálata Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren
Hoffmann Lilla Orsolya Tartósan magas PM10 koncentráció meteorológiai körülményeinek vizsgálata és előrejelzése
Illy Tamás Szélenergia becslések regionális éghajnati modellek alapján
Lehoczky Annamária Európa peremén lévő gleccserek anyagmérlegének éghajlati összefüggései
Nagy Roland Új módszerek vizsgálata a légiforgalmi irányításban használatos, látástávolságra vonatkozó döntéstámogató célprognózisok készítésében a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren
Pátkainé Rusznyák Renáta EUMETSAT CM-SAT sugárzás produktumok validálása felszíni globálsugárzás adatokkal
Perlai Katalin Zivatarcella-áthelyeződési vizsgálatok a kombinált módszerrel korrigált,rekonstruált villámadatbázis segítségével
Skarbit Nóra Európa éghajlatának alakulása a XX. és XXI. században FEDDEMA módszere alapján
Steierlein Ákos A repülőtéri reguláris időjárási távirat ultrarövidtávú leszállási előrejelzésének verifikációja
Szabó Adrienn Zsanett A porördögök előrejelezhetősége, és ennek használata a Tisza-tavi vihar-előrejelzésben
Szabó Zoltán Attila Pilótanélküli repülőgépeken alkalmazható szondázási módszerek vizsgálata és fejlesztése
Valler Veronika Európai léptékű légköri dinamika hatása a csapadék stabilizotóp-összetételére több évtízedes monitoring adatok elemzésével
Zsilinszki Anna A 2012-13-as tél szinoptikus sajátosságainak értékelése NAO, AO távkapcsolat elemzések bevonásával
Osztatlan képzés
Név Diplomamunka cím
Sámson Gergely Az egri borvidék klímájának várható módosulása regionális klímamodell-szimulációk alapján
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány 2013/2014/1
Név Szakdolgozat cím
Balázs Zita Krisztina Üvegházhatású gázok a légkörben: múlt, jelen, jövő
Túri Márton Radioaktív anyagtranszportszoftveres vizsgálataa Paksi Atomerőmű telephelyén
Sebestyén Anna A mediterán ciklonok vizsgálata, a 2012/2013-as téli esetek elemzése
Viengdavanh Róbert Manivanh Az atom-, biológiai és vegyivédelem meteorológiai vonatkozásai
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány 2013/2014/2
Név Szakdolgozat cím
Angyal Eszter A társadalom meteorológiai ismereteinek felmérése és az ismeretterjesztés lehetőségei
Balogh Máté Alacsonyrendű modellek meteorológiai alkalmazása
Bors Milán Pécs éghajlati idősorának tendencia elemzése
Dobó Eszter A beépítettség és a városi hősziget kapcsolatának vizsgálata, budapest xi. kerületének példáján
Frankovits György István A magyar meteorológiával foglalkozó weboldalak minőségi és általános vizsgálata
Hegedüs Adrienn Heves konvekció vizsgálata radarmérések és modelleredmények alapján
Hódos Rita A turisztikai klímapotenciál alakulása a Kárpát-régióban 1961-2010 között
Istovics Krisztina Anna Katonai repülőterek repülésklimatológiai vizsgálata
Timár Ágnes Párolgásbecslő módszerek összehasonlító vizsgálata a Fertő tóra
Viola Kornélia Hidegriasztási rendszerek a világban, és ezek alkalmazási lehetősége Magyarországon