Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2016
Meteorológus MSc 2015/2016/1
Név Szakdolgozat cím
Garamszegi Balázs Magyarországi bükkösök dendroklimatológiai vizsgálata
Hajnal Erika Zsuzsanna Bright band azonosítási módszer kidolgozása az OMSZ radaradatainak felhasználásával
Takács Dominika A hegyi éghajlat regionális osztályozása Feddema alapján: közép-európai alkalmazások
Varga Sándor A makro- és mezoskálájú szinoptikus rendszerek által gyakorolt regionális hatások Magyarország időjárásában
Meteorológus MSc 2015/2016/2
Név Diplomamunka cím
Balogh Máté Nagy csapadékot adó ciklonok nedvesség forrásainak vizsgálata
Ország Ferenc Analógiás ködelőrejelző módszerek használatának lehetőségei Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren
Sebestyén Anna Mediterrán ciklonok szinoptikus-klimatológiai vizsgálata
Túri Márton Új atomerőművi blokkok üzemzavarainak elemzése terjedésszámító szoftverrel
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány 2015/2016/1
Név Szakdolgozat cím
Cséke Dóra A Biome-BGC MuSo modell meteorológiai adatokra való érzékenységének vizsgálata
Kőszegi Zsófia Modern geokémiai módszerek a paleoklíma kutatásban
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány 2015/2016/2
Név Szakdolgozat cím
Boronyák Virgínia A talajnedvesség becslése műholdas távérzékelés alapján
Czelnai Levente Felhőtlen égbolt infravörös sugárzásának vizsgálata
Demeter Szilvia Konvektív és rétegfelhőből hulló csapadék statisztikai vizsgálata állomási mérések alapján
Kovács Ádám A hálózatelmélet alkalmazásai a meteorológiában
Kovács Tamás A napi maximum-hőmérséklet előrejelzése objektív módszerekkel
Németh Rita Az intercepció és az infiltráció hatásának vizsgálata talajnedvesség modellben
Sürge Evelin A globálsugárzás modellezése a Bristow-Campbell módszer alapján
Szalai Viktor Poláris örvények a sztratoszférában
Szekeres Levente A meleg nedves szállítószalagok és a meteorológiai mezők kapcsolata
Tóth Gabriella Dinamikai és kémiai folyamatok a Titán légkörében
Várkonyi Anikó Verifikációs módszerek alkalmazása csapadékmérések összehasonlítására
Vaszkó András Imre A Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek objektív osztályozásának alapjai