Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2017
Meteorológus MSc 2016/2017/1
Név Szakdolgozat cím
Hérincs Dávid Mediterrán ciklonok kategorizálása trópusi jelleg szerint
Salavec Péter Örvény-kovariancia számítási módszerek összehasonlító vizsgálata a PABLS-2015 Szegedi Határréteg Mérési Program során
Meteorológus MSc 2016/2017/2
Név Diplomamunka cím
Balázs Zita Krisztina Az ECMWF ERA-Interim és ERA-20C reanalízisek összehasonlító vizsgálata
Bata Judit Hegyvidéki sport és turizmus az éghajlatváltozás tükrében
Dian Csenge Márta Budapesti lokális klímazónák összehasonlító elemzése MODIS felszínhőmérsékleti adatok alapján
Domonkos Gréta Felhőtető mikrofizikai tulajdonságainak vizsgálata a Himawari műhold adataival
Fricke Cathy Látástávolság ultrarövidtávú előrejelzése neurális hálózatok segítségével a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
Hegedüs Adrienn Egy jövőbeli Nagy Szoláris Minimum időszak hatásainak vizsgálata a déli félteke éghajlatának változására
Auswirkungen eines zukünftigen Grand Solar Minimum auf die Klimaentwicklung und Klimavariabilität der Südhemisphäre
Kalmár Tímea Finomskálájú regionális klímamodellezés – a RegCM4.5 regionális klímamodell alkalmazása
Megyeri Otília Anna A TRACE3D módszer adaptálása instabilitási vonalak vizsgálatára
Mester Máté Attila Az olvadási réteg detektálása csapadékban felhőalapmérők visszaszóródási adatsoraiból
Molnár Anna Eszter Légköri szennyezőanyagok keveredése városi környezetben
Simon Gergő A csapadék stabilizotóp-összetételt meghatározó folyamatok becslése a WRF modell segítségével
Szabó Amanda Imola A Kárpát-medence éghajlatának vizsgálata különböző éghajlat-osztályozási módszerekkel a CarpatClim adatbázis alapján
Szabó Beáta A stabil éjszakai határréteg magasságának vizsgálata toronymérések alapján
Szilágyi Eszter Radar cella trajektóriák vizsgálata Budapest térségében alapján
Timár Ágnes A keveredési réteg magasságának meghatározása felhőalap-mérők visszaszóródási idősoraiból
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány 2016/2017/2
Név Szakdolgozat cím
Balogh Adrienn Judit Hópelyhek olvadásának számítógépes modellezése
Berényi Alexandra WRF modell szimuláció összevetése a 2016-os magyar Atacama-expedíció méréseivel
Boda Balázs A városi beépítettség hatása a légszennyezettségre
Bokodi Eszter Kata A Duna és a Tisza hidroklimatológiai jellemzése napi vízállásadatok felhasználásával
Dávid Réka Ágnes Az UV sugárzás magyarországi eloszlásának vizsgálata és a népesség UV sugárzással kapcsolatos tájékozottságának feltérképezése
Felföldi Anita Mediterrán ciklonok szinoptikus klimatológiai vizsgálata
Grasics Péter Havi és évszakos előrejelzések módszertana
Herman Ákos A krioszféra változásainak elemzése az északi poláris régióban
Kerek Alíz Natália Rövidhullámú sugárzás mérése és modellezése
Szabó Klaudia A marsi űridőjárás
Szmodics Dávid A heveny ischaemias („vértelen”) stroke meteorológiai kockázati tényezői
Topál Dániel Töréspontok klimatológiai idősorokba
Varga Ákos János A WRF modell előkészítése regionális klimatológiai vizsgálatokhoz