­­­­­­­­________________________________________________

 

REAKCIÓ-DIFFÚZIÓ RENDSZEREK ÉS MODELLEZÉSÜK

 

Lagzi Istvána, Izsák Ferencb

aFizikai Kémiai Tanszék, bAlkalmazott Analízis Tanszék

 

Tematika

 

1.     Alapvető ismeretek összefoglalása, bevezető

2.     Kémiai reakciók; közönséges differenciálegyenletek és megoldásuk (analitikus és numerikus módszerek)

3.     Fázistér; stacionárius pontok; lineáris stabilitásvizsgálat

4.     Diffúziós egyenletek; advekciós egyenletek; parciális differenciálegyenletek; kezdeti- és határfeltételek

5.     Parciális differenciálegyenletek analitikus megoldási módszerei

6.     Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei; „method of lines”; térbeli diszkretizáció, időbeli integrálás

7.     Véges elem módszerek (FEM) I.

8.     Véges elem módszerek (FEM) II.

9.     Kémiai mintázatok: BZ hullámok, autokatalitikus frontok, FDO-, Turing és Liesegang mintázatok

10.  Sztochasztikus modellek; átmeneti valószínűség; Monte-Carlo szimulációk

11.  Komplex rendszerek: reakció-diffúzió-advekció; modellezési eljárások; alkalmazás: légkörkémiai terjedési modellek

 

Érdeklődni:

 

           


Lagzi István:   

KTCS épület, Fizikai Kémiai Tanszék
I
. emelet 145 szoba, mellék: 1108

lagzi@vuk.chem.elte.hu

           

Izsák Ferenc:  

Déli Tömb, Alkalmazott Analízis Tanszék III. emelet 603 szoba, mellék: 8428 izsakf@cs.elte.hu