____________­­­­­­­­____________________________________

 

Kinetikai egyenletek analitikus és numerikus megoldásai*

(kurzus kód: kvvn9392)

 

*a Fizikai kémia (2) előadást és a Fizikai kémia gyakorlatot támogató szabadon választható gyakorlat (0+2) vegyész, kémia- és környezettan szakos hallgatók részére

 

Tematika

 

     I.

ˇ       Közönséges differenciálegyenletek; egzisztencia- és unicitás tételek; kezdeti feltételek; fázistér; stacionárius pontok;

ˇ       Kémiai kinetikai egyenletek; közönséges differenciálegyenlet-rendszerek; analitikus módszerek: változóikban szétválasztható egyenletek, a konstans-variálás módszere;

ˇ       n-ed rendű reakciók, konszekutív bomlások, egyensúlyi reakciók, előegyensúlyok, autokatalitikus reakciók, oszcilláló reakciók;

ˇ       Kémiai mechanizmusok egzakt analitikus tárgyalása; megoldások viselkedése  esetekben;

    

II.

ˇ       Numerikus módszerek alapjai; Euler, Runge-Kutta módszerek; a módszerek stabilitása, konvergenciája.


 

 

 

Érdeklődni:                                                                                               

 

Lagzi István:   

KTCS épület, Fizikai Kémiai Tanszék

I. emelet 145 szoba, mellék: 1108

lagzi@vuk.chem.elte.hu