Diplomamunkák témavezetése

Év Név Szak Cím Témavezető
2018 Bushra Atfeh MSc in Environmental Sciences Environmental impact assessment of air pollution using a dispersion model Mészáros Róbert
2018 Maria Akhtar Abbasi MSc in Environmental Sciences Measurement and Comparison of Particulate Matter in Indoor and Outdoor Air in Budapest, Hungary Mészáros Róbert

2018

Molnár Kitti Meteorológus MSc A kecskeméti és szolnoki repülőtér széladatainak klimatikus vizsgálata Czender Csilla
Mészáros Róbert
(konzulens)
2018 Vaszkó András Imre Meteorológus MSc Péczely-féle makroszinoptikus kategóriák vizsgálata objektív osztályozási rendszer alapján Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
Soósné Dezső Zsuzsanna
2017 Molnár Anna Eszter Meteorológus MSc Légköri szennyezőanyagok keveredése városi környezetben Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
2017 Mester Máté Attila Meteorológus MSc Az olvadási réteg detektálása csapadékban felhőalapmérők visszaszóródási adatsoraiból Szabó Zoltán,
Sebők István,
Mészáros Róbert (konzulens)
2016 Csapó Péter Környezettudomány
MSc
A közlekedési eredetű légszennyezés hatása a városi kerékpározásra Mészáros Róbert
2016 Túri Márton Meteorológus MSc Új atomerőművi blokkok üzemzavarainak elemzése terjedésszámító szoftverrel Dombóvári Péter
Mészáros Róbert (konzulens)
2015 Hajnal Erika Zsuzsanna Meteorológus MSc Bright band azonosítási módszer kidolgozása az OMSZ radaradatainak felhasználásával Steib Roland
Szegedi Csaba
Mészáros Róbert (konzulens)
2015 Kovács Attila Meteorológus MSc Természetes eredetű por terjedésének modellezése a WRF-Chem modellel Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
Lagzi István
2015 Ludányi Erika Lilla Meteorológus MSc Légszennyező anyagokülepedésének modellezése városi környezetben Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
Striner Márk
2014 Perlai Katalin Meteorológus MSc Zivatarcella-áthelyeződési vizsgálatok a kombinált módszerrel korrigált,rekonstruált villámadatbázis segítségével

Varga Bálint
Mészáros Róbert

2014 Csunderlik László Geográfus MSc

Légszennyezettség terjedési modellek webes GIS megjelenítési lehetőségei

Deák Márton
Mészáros Róbert
2013 Mesterházy Ildikó Meteorológus MSc A magyarországi szőlőtermesztés éghajlati adottságainak várható változása Mészáros Róbert
Pongrácz Rita
2013 Németh Mózes Meteorológus MSc A villámlásaktivitás és a radarmérésekből származtatott csapadéktevékenység kapcsolatának vizsgálata Dombai Ferenc
Mészáros Róbert (konzulens)
2012 Leelőssy Ádám Meteorológus MSc Baleseti kibocsátásból származó szennyező-anyagok lokális skálájú terjedésének modellezése Mészáros Róbert Lagzi István
2012 Szegedi Csaba Meteorológus MSc Jégesős folyamatok polarizációs karakte-risztikáinak vizsgálata az OMSZ DWSR 2501C időjárási radarral Dombai Ferenc
Mészáros Róbert (konzulens)
2011 Tótiván Bernadett Meteorológus MSc Városi légszennyezés vizsgálata a Péczely-féle makroszinoptikus osztályozás segítségével Mészáros Róbert
2011 Balázs Roland Meteorológus Történeti ózon adatsorok összehasonlító vizsgálata Weidinger Tamás
Baranka Györgyi
Mészáros Róbert (konzulens)
2011 Bejer Barbara Meteorológus A légköri aeroszol koromtartalmának mérése optikai módszerrel Osán János
Baranka Györgyi
Mészáros Róbert (konzulens)
2010 Vincze Enikő Meteorológus Légszennyezõ anyagok koncentrációjának vizsgálata távérzékeléssel Mészáros Róbert
Gelybó Györgyi
2008 Antal Krisztina Meteorológus Fotokémiai szmog képződésének modellezése Mészáros Róbert
Lagzi István
2008 Komjáthy Eszter Meteorológus Ülepedési modell fejlesztése és alkalmazása az ózonterhelés becslésére Mészáros Róbert
Lagzi István
2007 Ádám Rita Meteorológus
A SAFIR villámlokalizációs rendszer pontosságának vizsgálata
Dombai Ferenc
Mészáros Róbert (konzulens)
2007 Czender Csilla Meteorológus A magyarországi erdõállomámyokat érõ ózonterhelés becslése Mészáros Róbert
Lagzi István
2006 Debreczeni Viktória Meteorológus A felszínközeli ózon háttér-koncentrációjának trendje Magyarországon Haszpra László
Mészáros Róbert
2006 Juhász Ágota Meteorológus Az ózonterhelés becslése csatolt terjedési-ülepedési modellel Mészáros Róbert
Lagzi István
2006 Szinyei Dalma Fatima Meteorológus Az energiaháztartás komponenseinek becslése nyomgázterjedési-ülepedési modell futtatásához Mészáros Róbert
2006 Vincze Csilla Meteorológus Baleseti kibocsátási modell fejlesztése és operatív alkalmazása Lagzi István
Mészáros Róbert
2005 Groma Veronika Meteorológus Budapest-Ferihegy repülőtér levegőszennyezésének mérése és modellezése Török Szabina
Mészáros Róbert (konzulens)
2005 Péter Attila Környezetmérnök
(Széchenyi István Egyetem)
Az ózon előfordulása a környezetben Mészáros Róbert
2004 Farkas Erika Meteorológus Objektív módszerek kidolgozása a TAF repülésmeteorológiai táviratok automatikus verifikálására Fejesné Sándor Valéria, Wantuch Ferenc
Mészáros Róbert (konzulens)
2004 Fülöp Andrea Meteorológus A SAFIR villámlokalizációs rendszer adatainak meteorológiai alkalmazása Wantuch Ferenc
Mészáros Róbert (konzulesn)
2003 Kugler Szilvia Meteorológus A Balatont érő légköri nitrogénterhelés meghatározása; nitrogéntartalmú gázok kicserélõdésének vizsgálata  
2003 Tompa Erzsébet Meteorológus A radarhullámok légköri terjedésének hatása a radarmérések pontosságára  
2001 Horváth Gyula Meteorológus Csapadék halmazállapot osztályozás a dual polarizációs mérések alapján