BSc szakdolgozatok témavezetése

Év Név Szak Cím Témavezető
2018 Lázár Krisztina Földtudományi BSc Az ózon által okozott környezeti terhelés meghatározása Mészáros Róbert
2018 Szanyi Kristóf Földtudományi BSc A légköri nyomanyagok emissziójának becslésére szolgáló módszerek bemutatása Leelőssy Ádám
Mészáros Róbert
2018 Tóth Anita Földtudományi BSc A metán légköri koncentrációjának alakulása Magyarország felett

Haszpra László
Mészáros Róbert
(konzulens)

2017 Kakuk Szabina Környezettan BSc Aeroszol koncentráció meghatározása városi környezetben Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
2017 Kerek Aliz Natália Földtudományi BSc Rövidhullámú sugárzás mérése és modellezése Mészáros Róbert
2016 Boda Balázs Földtudományi BSc A városi beépítettség hatása a légszennyezettségre Mészáros Róbert
2016 Szekeres Levente Földtudományi BSc A meleg nedves szállítószalagok és a meteorológiai mezők kapcsolata Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
2016 Tóth Gabriella Földtudományi BSc Dinamikai és kémiai folyamatok a Titán légkörében Leelőssy Ádám
Mészáros Róbert
2016 Sárkány János Zsolt Környezettan BSc A növényzet szerepe a városi levegőminőség alakításában Leelőssy Ádám
Mészáros Róbert
2015 Vaszkó András Imre Földtudományi BSc A Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek objektív osztályozásának alapjai Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
2015 Góth Roland Földtudományi BSc A Szahara térségéből a Kárpát-medencébe érkező trajektóriák elemzése Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
2015 Molnár Anna Földtudományi BSc Városi légszennyezettségi adatok statisztikai elemzése Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
2015 Rózsa Gabriella Környezettan BSc Nyomgázok mérése Budapesten Lagzi István
Mészáros Róbert
2015 Suga Réka Földtudományi BSc Légszennyező anyagok terjedésének modellezése a Sajó völgyében Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
Szentpéteri Sándor
2015 Szabó Beáta Földtudományi BSc A városi zöldfelületek hatása a város klímájára Mészáros Róbert
2014 Piblinger Brigitta Környezettan BSc Levélfelületi index mérése és modellezése cseresznyésben Mészáros Róbert
Lagzi István
Steiner Márk
2013 Allaga Tamás Földtudományi BSc Hemiszférikus fényképek meteorológiai alkalmazásai Mészáros Róbert
2013 Kellner Ádám Földtudományi BSc Az asthma bronchiale és légköri vonatkozásai Lagzi István
Mészáros Róbert
2013 Ludányi Erika Környezettan BSc Légköri szennyezőanyagok terjedésének modellezése Lagrange-típusú modellekkel Lagzi István
Leelőssy Ádám
Mészáros Róbert
2013 Takács Dominika Földtudományi BSc A 2012. április 29-i bugaci erdőtűz modellezése Lagzi István
Mészáros Róbert
2013 Túri Márton Földtudományi BSc Nukleáris anyagtranszport szoftveres vizsgálata a Paksi Atomerőmű telephelyén Dombóvári Péter
Mészáros Róbert
2012 Ling Bertold András Környezettan BSc Légköri szennyezőanyag terjedést leíró modellek Mészáros Róbert
2012 Nagy Roland Földtudományi BSc Terjedési modell kémiai reakciómechanizmusának tesztelése és alkalmazási lehetőségei Lagzi István
Mészáros Róbert
2012 Steierlein Ákos Földtudományi BSc Szennyezőanyag terjedési modell tesztelése és alkalmazása Lagzi István
Mészáros Róbert
2011 Cseh Melinda Földtudományi BSc Ipari pontforrás emissziójának hatása környezetének levegőminőségére Mészáros Róbert
Kőmíves József
2011 Dohány Rita Földtudományi BSc A Paksi Atomerőmű környezetének szinoptikus-klimatológiai jellemzése Mészáros Róbert
2011 Kovács Mónika Eszter Környezettan BSc A légköri aeroszol tér- és időbeli eloszlása Budapesten Mészáros Róbert
2011 Mesterházy Ildikó Földtudományi BSc A móri borvidék éghajlati adottságainak elemzése Mészáros Róbert
2011 Valler Veronika Földtudományi BSc Vizenyős területek (wetlands) üvegházgáz kibocsátása; a nemzetközi szakirodalom áttanulmányozása Horváth László
Mészáros Róbert
2010 Ambrózy Ágnes Földtudományi BSc A felszínközeli meteorológiai mérések története: termodinamikai állapothatározók mérése a kezdetektől napjainkig Mészáros Róbert
2010 Grabant Andrea Földtudományi BSc Jégesőelhárítás a Dél-Dunántúlon Mészáros Róbert
Bereczki Károly
2010 Leelőssy Ádám Fizika BSc Lokális szennyezőanyag-terjedés modellezése Mészáros Róbert
2009 Budai Olivér Földtudományi BSc Földbázisú távérzékelés a meteorológiában Mészáros Róbert
2009 Richter Péter Földtudományi BSc A levélfelületi indexek mérése és modellezése Mészáros Róbert
Barcza Zoltán
2009 Tótiván Bernadett Földtudományi BSc Ózonkoncentráció változása Magyarországon városi környezetben Mészáros Róbert