Főoldal > A Tanszékről > Doktori Oklevelet szerzettek

Doktori oklevelet szerzettek

Az ELTE-n és jogelődein doktori oklevelet szerzett meteorológusok és klimatológusok

Év Név A disszertáció címe
1885 Thirring Gusztáv Sopron és környékének hőmérsékleti viszonyai. Adalékok Magyarország éghajlati viszonyainak ismeretéhez
1893 Anderkó Aurél A " qu" és "pu" függvényekről
1893 Steiner Lajos Két kúpszelet szimultán invariáns jellegű képződményeiről
1906 Lasz Samu A magmamozgások
1906 Massány Ernő A légköri nedvesség meghatározásának különböző módjai különös tekintettel a párateltség hiányára
1906 Sávoly Ferenc A levegőnedvesség higienikus jelentősége
1907 Jánosi Imre Időmeghatározás fonalháromszöggel
1914 Hille Alfréd Az 1905. évi szeptember 4-i calabriai rengés
1925 Száva-Kováts József A júniusi hőmérsékletcsökkenés okairól
1926 Aujeszky László Lehet-e emberi beavatkozással, ha igen, milyen, módon és mily irányban az alföldi mezőgazdálkodás biztosabb alapokra fektetése érdekében az éghajlati viszonyokra befolyást gyakorolni?
1928 Bencsik Béla  
1933 Boldog Gyula A légnedvesség Brazíliában
1934 Berkes Zoltán  
1934 Kakas József A légnedvesség változékonysága Európában
1938 Bognár Kálmán A látástávolság Magyarországon
1941 Béll Béla A szabad légkör hőmérséklete Budapest fölött
1942 Ozorai Zoltán Vizsgálatok a Rossi-görbe második maximumáról
1944 Ballenegger Katalin Perturbáció és predisszociáció a nitrogéndioxid molekula sávos színképén
1944 Dési Frigyes A nedves hőmérséklet alkalmazása a zivatarelemzésben
1946 Dobosi Zoltán Felhőmagasságok évi járása Magyarországon
1949 Csizsinszky Márta Légtömegek Budapest fölött
1949 Kallós Imre Európa téli évszakának dinamikus klimatológiája
1950 Takács Lajos Nedvességszámoló tárcsa
1959 Péczely György  
1961 Antal Emánuel Az evapotranspiráció meghatározása az energiaháztartás módszerével és a turbulens diffúziós módszerrel
1961 Czelnai Rudolf Mérőműszerek a meteorológiai hőmérők tehetetlenségi együtthatójának meghatározására
1961 Mészáros Ernő Az esőcseppek spektrális eloszlása
1961 Örményi Imre Vérkeringési és idegrendszeri vizsgálatok az advektív-dinamikus analízis tükrében
1961 Rákóczi Ferenc A hőmérsékleti szélsőértékek előrejelzési módszereiről
1961 Szepesi Dezső A Kárpát-medence hegységeinek orografikus csapadékkeltő hatásáról
1962 Cseh Éva Az alsó troposzféra hideggócainak vizsgálata a Kárpátok környezetében
1962 Felméry László Vizsgálatok a talaj-közeli légrétegek nedvesség-viszonyairól
1962 Gubola Mária Fülledtségi viszonyok Budapesten 1931-1960
1963 Ambrózy Pál Vizsgálatok Bulejev barotróp geopotenciál előrejelzési módszerével kapcsolatban
1963 Császár Margit Ciklonképződés az Alpok lee oldalán
1963 Koppány György A légnyomás 24 órás erős változásai a Sziklás-hegység és Nyugat-Szibéria közötti területen
1963 Kozma Ferenc A talajközeli légrétegek éjszakai hőmérsékleti viszonyai
1963 Tárkányi Zsuzsanna A Kárpát-medence homályossági viszonyainak vizsgálata
1963 Tóth Pál A szabadlégköri hőmérsékleti advekció magassági eloszlása és a termikus szél viszonyainak vizsgálata
1963 Varga-Haszonits Zoltán A talajművelés hatása a talajhőmérsékletre
1963 Wirth Endre Jégkristályok vizsgálata
1965 Probáld Ferenc A nagyváros éghajlati sajátosságai
1965 Tänczer Tibor A légköri divergencia vizsgálata
1965 Tóth Erzsébet Turbulens átviteli folyamatok a talajközeli légrétegben
1966 Endrődi Gabriella A hideg légtavak kialakulása
1968 Götz Gusztáv A légköri konvekció mechanizmusa
1969 Adámy László A Budapest-Ferihegyi Repülőtér ködviszonyainak szinoptikus vizsgálata
1969 Major György A cirkumszoláris sugárzás és szerepe az aktinometrikus méréseknél
1970 Borbély Edit A tropopauza vizsgálata Budapest fölött
1970 Bónis Katalin A légköri vízgőz kondenzációjának kinetikája
1970 Hirling György A légkör vertikális szerkezete a kelet-antarktiszi Mirnij kutatóállomás fölött 1965-ben
1971 Böjti Béla A viharos balatoni időjárási helyzeteket kiváltó anticiklon orr-helyzetek jellemszámai, módszer a viharállapot kategorikus előrejelzéséhez
1972 Csomor Mihály A zúzmara Magyarországon
1972 Illés László A Kárpátok hatása a nyomás, a szél és a hőmérséklet északi és északkeleti anticiklonális időjárási helyzetekben
1972 Stollár András  
1973 Simon Antal A légköri elektromos tér változásai Budapesten
1974 Miskolci Ferenc A légköri CO2 átbocsátásával kapcsolatos vizsgálatok műholdas hőmérsékleti szondázás céljából
1974 Várhelyi András A Mátra- és a Bükk-hegység hóviszonyai
1974 Wágner Magdolna Hőmérséklet jellemszámok gyakorisági eloszlásainak sajátosságai
1975 Ajtay Ágnes A burgonya agroklimatológiai viszonyai Magyarországon
1976 Dávid Aranka A Fertő-tó sugárzásháztartása
1976 Koflanovits Erika A csapadékmennyiség változékonyságának elemzése Közép-Európában
1976 Molnár Gyula Egyszerűsített módszer a légkör függőleges hőmérséklet-eloszlásának gyors meghatározására műholdas sugárzásadatokból
1977 Fekete Ilona A felhőzet statisztikai és genetikai vizsgálata térben folyamatos megfigyelések alapján, különös tekintettel az anticiklonokra
1977 Kmetykó Katalin A napraforgó fejlődésének és terméshozamának agroklimatológiai feltételei Magyarországon
1978 Bartholy Judit Abszolút topográfia mezők statisztikai tulajdonságainak számítógépes vizsgálata
1978 Dunkel Zoltán A szennyezőanyagok terjedésének vizsgálata szélcsatornában
1978 Kaba Magdolna A hazai távprognosztikai kutatások jelenlegi helyzetének és távlati fejlesztési irányainak elemzése
1979 Mika János Egy kapcsolt óceán-légkör modell éghajlat elméleti vizsgálata
1979 Paál Anikó A sugárzási egyenleg meghatározása műholdas mérésekből
1979 Schiller István A légköri kénsavgőz és vízgőz együttes kondenzációjának termodinamikája
1980 Bartha Imre Azori anticiklon orr-helyzetek felismerése analógia-kereső mátrixokkal
1980 Horváth László Repülőgép-dobálások nagy magasságban (8–20 km)
1980 Karácsony János Az elemi szabad vízfelület párolgása
1981 Bálint Julianna Az időjárással kapcsolatos népi megfigyelések valóságtartalma, a megfelelő makroszinoptikus helyzetek
1981 Horváth László A csapadékvíz kémiai összetétele Magyarországon
1982 Haszpra László Csapadékkémiai állomáshálózatok sűrűségének meghatározása
1982 Hont László Meteorológiai idősorok spektrálanalízise
1983 Kalmár Györgyné Cirkulációs módszer a fagykárt okozó későtavaszi lehűlések előrejelzésére
1983 Koós-Hutás István Vizsgálatok a Balaton jégviszonyairól
1983 Máté Anna Az 500 mb-os hemiszférikus mező természetes ortogonális sorfejtése és néhány meteorológiai következmény
1984 Cseh Sándor A nedves levegő nedvességi karakterisztikáinak vizsgálata
1984 Gyöngyösi György A levegő kéndioxid szennyezettsége Budapesten
1984 Hunkár Márta A napsugárzás és a növényállományok viszonya különös tekintettel a fotoszintetikusan aktív sugárzás kukorica állományba történő behatolására és hasznosulására
1984 Ketskeméty László Többsávos digitális muholdképek számítógépes clusterezése
1984 László István A rövidhullámú sugárzás terjedése optikailag vékony atmoszférában
1984 Pintér Ferenc Nagyméretű meteorológiai adatbázisok jellemzése
1984 Posza István  
1984 Tőkei László Az évi iőjárás természetes szakaszai Magyarországon
1984 Zoltán Csaba Egydimenziós stacionárius jet-modell a zivatarfelhők feláramlási csatornájának leírására
1985 Matyasovszky István Meteorológiai idősorok modellezése ARMA folyamatok segítségével
1985 Rimek Ilona A középtroposzféra trópuson kívüli cirkulációjának objektív analízise
1985 Takács Miklós Porszennyeződés városi léptékű transzmissziójának kísérleti vizsgálata
1985 Tóth Zoltán Objektív, analógiákat fölhasználó 30 napos időjárás előrejelző módszer
1986 Mekis Éva Kvantitatív hidrológiai célú rövidtávu numerikus csapadékelőrejelzés sztochasztikus módszerrel
1987 Putsay Mária A rövidhullámú spektrum-tartományban készített műholdképek légkör okozta torzulásának kiküszöbölése
1987 Weidinger Tamás A talajközeli légréteg klimatológiai és dinamikai sajátosságai a szarvasi toronymérések alapján
1987 Zuleta Padilla, César Alonso A csapadékmérő hálózat optimalizációjának vizsgálata Ecuador területére
1988 Maller Aranka A középtroposzféra stacionárius hullámainak prognosztizálása mezoszinoptikus statisztikai módszerrel
1991 Bonta Imre Nagy csapadékot adó mezoléptéku rendszerek vizsgálata a Duna és a Tisza vízgyujtő területén
1992 Gyuró György Rövidtávú előrejelzések a lineáris egyensúlyi modellel
1993 Nemes Csaba A kukorica terméseredménye és az aszály
1996 Csiszár Iván Potenciális hibák az alacsonyszintű rétegfelhőzet effektív cseppméretének műholdas sugárzásmérésekből történő meghatározásakor
1996 Horányi András Frontális hullámok érzékenység-vizsgálata az adjungált módszer segítségével
1999 Kádár Barbara Quantitative dynamics of Hamiltonian atmospheric model equation
2000 Baranka Györgyi Légszennyező anyagok előrejelzése Budapesten
2000 Borbás Éva Meteorológiai adatok új forrása: a Globális Helymeghatározó Rendszer
2002 Barcza Zoltán Long term atmosphere/biosphere exchange of CO2 in Hungary
2003 Diószeghy Márta Operatív automatikus osztályozás METEOSAT meteorológiai műholdképeken
2003 Gyarmati Györgyi Lokális előrejelezhetőségi kísérletek a légkör egy egyszerű modelljével
2003 Mészáros Róbert A felszín közeli ózon száraz ülepedésének meghatározása különböző felszín típusok felett
2003 Pongrácz Rita A nagytérségű cirkuláció (ENSO, NAO) együttes hatása a regionális éghajlati paraméterekre
2003 Dobi Ildikó Napi meteorológiai idősorok többdimenziós sztochasztikus modellezése
2004 Ferenczi Zita Puff modell meteorológiai processzorának előállítása
2004 Havasi Ágnes Operator splitting methods and their applications in air pollution modelling
2004 Radics Kornélia A szélenergia hasznosításának lehetőségei Magyarországon: hazánk szélklímája, a rendelkezésre álló szélenergia becslése és modellezése
2005 Lakatos Mónika Extrém meteorológiai jelenségek matematikai modellezése
2005 Wantuch Ferenc A Kárpát-medence villámainak meteorológiai vizsgálata objektív mérések alapján
2006 Kerényi Judit Szárazföld radiációs hőmérsékletének meghatározása NOAA/AVHRR műholdas adatok alapján
2007 Csomós Petra Theoretical and numerical analysis of operator splitting procedures
2008 Dombai Ferenc Hazai villámlás lokalizációs és radar adatok összehasonlító elemzése
2008 Hirsch Tamás Téli magyarországi nagy csapadékos helyzetek vizsgálata és előrejelzése
2009 Drucza Miklós A párolgás és a talaj vízháztartási tulajdonságainak modellezése: magyarországi esettanulmányok
2009 Szabó Elemér A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetőségei
2010 Dezső Zsuzsanna A magyarországi és közép-európai nagyvárosokban kialakuló városi hősziget vizsgálata finom felbontású műholdképek alapján
2010 Hágel Edit Development and operational application of a short-range ensemble prediction system based on the ALADIN limited area model
2012 Torma Csaba Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával
2012 Kern Anikó NDVI vegetációs index előállítása távérzékelt AVHRR és MODIS adatok alapján
2012 Bölöni Gergely Background error estimation in an atmospheric limited area model
2013 Pieczka Ildikó A Kárpát-medence térségére vonatkozó éghajlati szcenáriók elemzése a PRECIS finom felbontású regionális klímamodell felhasználásával
2013 Breuer Hajnalka A talaj hidrofizikai tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimatológiai vizsgálatok Magyarországon
2014 Gelybó Györgyi Mezőgazdasági területek produktivitásának becslése műholdas és felszíni mérések alapján
2014 Kugler Szilvia A Balaton és légkör közötti nitrogénforgalom meghatározása
2015 Szépszó Gabriella A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére
2015 Seres András Tamás Zivatarklimatológiai elemzések és a nagy csapadékhozamú, konvektív jelenségek, időszakok vizsgálata Magyarországon
2015 Nagy Júlia Anna A klímaváltozás várható regionális hatása az Európában vadon élő emlősök élőhelyére RCM szimulációk felhasználásával
2015 Péliné Németh Csilla A regionális szélklíma tendenciáinak elemzése a globális klímaváltozás függvényében
2016 Bordás Árpád Egydimenziós határréteg modell fejlesztése és a turbulens kicserélődési folyamatok vizsgálata
2016 Kelemen Fanni Dóra Dynamical analyses and sensitivity studies of regional climate model results
2016 Dobor Laura Az éghajlatváltozás lehetséges hatásai a mezőgazdasági szénmérlegre és produktivitásra Magyarországon
2017 Lábó Eszter A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése
2018 Leelőssy Ádám Szennyezőanyagok légköri koncentrációját előrejelző modellrendszer fejlesztése és alkalmazása
2019 Kis Anna Csapadékextrémumok múltbeli tendenciái, jövőre becsült változásai és hidrológiai hatásai
2019 Somfalvi-Tóth Katalin A nagyfeszültségű felsővezeték hálózatot érő veszélyes tapadó hó felhalmozódások vizsgálata, modellezése és integrálása az előrejelzői gyakorlatba
2019 Mona Tamás Sekély és mély konvekciós folyamatok vizsgálata
2020 Göndöcs Júlia A regionális éghajlatváltozás hatásainak megjelenése városi környezetben - budapesti városi hősziget vizsgálata
2022 Kristóf Erzsébet Éghajlati modellek validálása légköri oszcillációs, cirkulációs folyamatokkal
2023 Dian Csenge Márta A változó városi környezet klimatikus és energetikai szempontú elemzése és modellezése