Tantárgy neve:     Dinamikus Meteorológia 3.

 

Tantárgy heti óraszáma: 2 + 1

               

kreditértéke: 3                      

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Weidinger Tamás, docens

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje: Kollokvium és gyakorlati jegy      

                előtanulmányi feltétel: Dinamikus meteorológia I. és II.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A BSc képzés Dinamikus meteorológia I. és II. ismeretanyagának áttekintése és rendszerezése. A légköri hidro-termodinamikai egyenletrendszer alakja, skálafüggő egyszerűsítései. Az általános görbevonalú koordináta-rendszerek alkalmazása, a metrikus gyorsulások szerepe. A lezárási probléma. Az örvényesség, divergencia és a potenciális örvényesség időbeli változása, ezek szerepe a nagy- és szinoptikus skálájú folyamatok, illetve a mezoskálájú jelenségek fejlődésében. A frontogenetikus függvény. A szakadási felületek és a frontfelületek dinamikai leírása.

 

A gyakorlat célja a meteorológiai problémamegoldó készség növelése, a légköri hidro-termodinamikai egyenlet rendszer nagyságrendi analízise, az egyensúlyi mozgásokkal, az áramlási rendszer karakterisztikáival, a potenciális örvényességgel, valamint a frontfelületekkel, illetve a frontogenetikus függvénnyel kapcsolatos számítási feladatok megoldása; a programozási készség fejlesztése (FORTRAN programozási feladat).

 

 

Kötelező irodalom:

Czelnai R., Götz G. és Iványi Zs., 1995: Bevezetés a meteorológiába II., Tankönyvkiadó, Budapest.

Götz G. és Rákóczi F., 1981: A dinamikus meteorológia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest.

Práger T., 1982: Numerikus prognosztika I. Tankönyvkiadó, Budapest.

Tél T., 2003: Környezeti áramlások. Kézirat, ELTE Elméleti Fizikai Tanszék.

 

Ajánlott irodalom:

Atkinson, B.W., 1981: Dynamical Meteorology. An Introductory Selection. Methuen, London.

Cushman-Roisin, B., 1994: Introduction to Geophysical Fluid Dynamics. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Etling, D., 2002: Theoretische Meteorologie Eine Einführung. Springer-Verlag, Berlin.

Fazekas F., 1967: Vektoranalízis. Műszaki Matematikai Gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Budapest.

Holton, J., 1992: An introduction to dynamic meteorology. Academic Press, Third Edition, San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokio, Toronto.

Lajos T., 2004: Az áramlástan alapjai. Műegyetemi Kiadó.

Pedlosky, J., 1986: Geophysical Fluid Dynamics. Second Edition, Springer-Verlag.

Zdunkowski, Z. and Bott, A., 2003: Dynamics of the Atmosphere. A Course in Theoretical Meteorology. Cambridge University Press.