Tantárgy neve:     Dinamikus modellezés 1

 

Tantárgy heti óraszáma:      2+1

kreditértéke:                          3

                tantárgyfelelős neve:           dr. Práger Tamás, docens

                                tanszéke:                ELTE Meteorológia Tanszék

                számonkérés rendje:            C típusú kollovium

 

Az elsajátítandó ismeretek rövid leírása:

 

A légköri folyamatok hidro-termodinamikai egyenletrendszere (HTER), és az erre vonatkozó előrejelzési feladat. A HTER felbontása különböző koordinátarendszerekben: a vízszintes irányú koordinátázások alaptípusai. A fizikai mennyiségek koordinátaként való használatán alapuló függőleges koordinátázások. A HTER és az előrejelzési feladat modellekben használt alakjai a koordinátázások függvényében. A HTER-ből levezethető invariáns integrálok a különböző koordinátarendszerekben. A konzisztencia-elv.

 

Kötelező irodalom:

 

Práger T.: Numerikus prognosztika I. A hidrodinamikai előrejelzés elmélete. Tankönyvkiadó. Budapest, 1992.

Götz G., Rákóczi F.: A dinamikus meteorológia alapjai. Tankönyvkiadó. Budapest, 1981.

Haltiner G.J.: Numerical Weather Prediction. John Wiley & Sons, Inc., 1971.

Holton J.R.: Dynamic Meteorology. Third edition. Academic Press, Inc., 1992.

Kalnay E.: Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability. Cambridge Univ. Press, 2003.