Tantárgy neve: Dinamikus modellezés 2

 

Tantárgy heti óraszáma:      2+1

kreditértéke:                          3

                tantárgyfelelős neve:           dr. Práger Tamás, docens

                                tanszéke:                ELTE Meteorológia Tanszék

                számonkérés rendje:            kollovium

 

Az elsajátítandó ismeretek rövid leírása:

                A hozzáférhető potenciális energia definíciója és megmaradási tétele, vmint alkalmazása a modellezésben. A légköri folyamatok hidro-termodinamikai modellezésének fő problémái és a megoldásukra felhasznált/kialakult módszerek. A légköri folyamatok nagyságrendi analízise: általános nagyságrendi analízis a légköri folyamatok minden típusára; a mérsékelt égövek nagytérségű mozgásrendszereinek specifikus nagyságrendi analízise az euleri mozgásegyenletek, ill. az örvényességi és a divergencia-egyenlet használata esetén. A nagyságrendi szűrés módszere. A kvázisztatikus primitív egyenleteken alapuló, valamint az örvényességi és divergencia-egyenleten alapuló szűrt modellek családja. A modellek konzisztenciájának vizsgálata Arakawa és Lorenz módszerével. A légköri folyamatok dinamikai analízise a légköri hullámmozgások vizsgálatán keresztül. A kis perturbációk módszere. A légköri hullámmozgások alapmódusai, és a legfontosabb kevert módusok. A dinamikai szűrés módszere, és ennek konzisztenciája a nagyságrendi szűréssel.

 

 

Kötelező irodalom:

Práger T.: Numerikus prognosztika I. A hidrodinamikai előrejelzés elmélete. Tankönyvkiadó. Budapest, 1992.

Götz G., Rákóczi F.: A dinamikus meteorológia alapjai. Tankönyvkiadó. Budapest, 1981.

Haltiner G.J.: Numerical Weather Prediction. John Wiley & Sons, Inc., 1971.

Holton J.R.: Dynamic Meteorology. Third edition. Academic Press, Inc., 1992.

Kalnay E.: Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability. Cambridge Univ. Press, 2003.