Tantárgy neve: Éghajlati adatok feldolgozása 1

 

Tantárgy heti óraszáma: 3

               

kreditértéke:  3                     

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Matyasovszky István, docens

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje: gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: Bevezetés a térinformatikába (5.9), Geoinformatika (5.10), Meteorológiai adatfeldolgozás 1 (BSc 6B.5)

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

A GRADS programrendszer bemutatása, működésének szemléltetése.

Az Európai Középtávú Előrejelző Központ (European Centre for Medium Range Weather Forecasts, ECMWF) rövid bemutatása. Az ERA40 projekt. Az NCAR/NCEP reanalízis projektje.

A GRIB adatformátum. GRIB adatok kiválasztása és letöltése az ERA40 adatbázisból, előkészítése a GRADS részére. A GRADS kontrol-fájlok szerkezete, gribmap.

A GRADS alapvető megjelenítő funkciói. 4D adatok leszűkítése 2, illetve 1 illetve 0 dimenzióba. Horizontális, vertikális metszetek készítése, animáció. Grafikus lehetőségek, színezés, kontúrvonalas ábrázolás, színkódolt ábrázolás. Jelmagyarázat készítése, több adat egyidejű megjelenítése.

Matematikai műveletek meteorológiai mezőkkel a GRADS segítségével.

 

Kötelező irodalom:

 

Lőcs Gyula, Vigassy József: FORTRAN programozási nyelv. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1973.

FORTRAN elektronikus oktatóanyag az ELTE Meteorológiai Tanszék weboldalán:

http://nimbus.elte.hu/oktatasi_anyagok/fortran/index.html

 

Ajánlott irodalom:

 

Bartók Nagy János, Laufer Judit: UNIX felhasználói ismeretek. Openinfo kiadó, 1994. A könyv teljes anyaga hozzáférhető elektronikusan oktatási célból az alábbi címen:

http://www.szabilinux.hu/ufi/main.htm

GRADS dokumentáció, a szoftver honlapján (angol nyelven) http://www.iges.org/grads/

WMO leírás a GRIB formátumról (angol nyelven)

http://www.wmo.ch/web/www/WDM/Guides/Guide-binary-2.html

További elektronikus oktatóanyagok az ELTE Meteorológiai Tanszék weboldalán:

http://nimbus.elte.hu/met/oktatas.html