Tantárgy neve: Éghajlati adatok feldolgozása 2.           

 

Tantárgy heti óraszáma: 3

               

kreditértéke:  3                     

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Barcza Zoltán, adjunktus

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje: gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: Bevezetés a térinformatikába (5.9), Geoinformatika (5.10), Meteorológiai adatfeldolgozás 1 (BSc 6B.5), Éghajlati adatok feldolgozása 1. (I.2)

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

Klímaváltozással kapcsolatos információ az Interneten. A Climatic Research Unit (CRU, University of East Anglia) mint adatforrás. A CRU által publikált adatok.

A NetDCF adatformátum, egyéb tudományos adatformátumok. A NetCDF formátum főbb jellemzői. A NetCDF adatok GRADS-szal történő feldolgozásának lehetőségei. A COARDS és a CF konvenció.

GRADS és FORTRAN közti adatcsere, bináris adatok írása/olvasása, az adatok manipulálása.

A GRADS szkript nyelv bemutatása. Egyszerű GRADS szkript készítése, használata.

A GMT programcsomag bemutatása. Egyszerű példa a GMT használatára. Meteorológiai adatok ábrázolása GMT segítségével.

A CDO programcsomag bemutatása. GRIB formátumú állományok konvertálása NetCDF formátumba. GRIB és NetCDF fájlok manipulálása CDO segítségével.

 

 

Kötelező irodalom:

 

Segédanyag a Climate Data Operator szoftver használatához. Elektronikus oktatóanyag. http://nimbus.elte.hu/oktatasi_anyagok/CDO.html

FORTRAN elektronikus oktatóanyag az ELTE Meteorológiai Tanszék weboldalán:

http://nimbus.elte.hu/oktatasi_anyagok/fortran/index.html

 

Ajánlott irodalom:

 

GMT weboldal, http://gmt.soest.hawaii.edu/

Bartók Nagy János, Laufer Judit: UNIX felhasználói ismeretek. Openinfo kiadó, 1994. A könyv teljes anyaga hozzáférhető elektronikusan oktatási célból az alábbi címen:

http://www.szabilinux.hu/ufi/main.htm

GRADS dokumentáció, a szoftver honlapján (angol nyelven) http://www.iges.org/grads/

WMO leírás a GRIB formátumról (angol nyelven)

http://www.wmo.ch/web/www/WDM/Guides/Guide-binary-2.html

További elektronikus oktatóanyagok az ELTE Meteorológiai Tanszék weboldalán:

http://nimbus.elte.hu/met/oktatas.html