Tantárgy neve:     Előrejelzési gyakorlat 1

 

Tantárgy heti óraszáma: 3

               

kreditértéke:                          3

 

                tantárgyfelelős neve: Soósné Dezső Zsuzsanna

                                tanszéke:                Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            gyakorlati jegy (3 fokozatú skála)

                előtanulmányi feltétel: Szinoptikus meteorológia 3.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

A hallgatók a Meteorológiai Tanszék Szinoptikus Meteorológiai Laboratóriumában részt vesznek az operatív előrejelző munkában. Ennek során:

- összegyűjtik az aktuális és a jövőbeli időjárásra vonatkozó információkat az internetről, a helyi meteorológiai állomásról és műholdvevőről

- analizálják az aktuális szinoptikus és magassági térképeket

- elemzik az aktuális időjárási helyzetet

- előrejelzést készítenek rövid- (36 óra) és középtávra (5 nap)

- verifikálják az előző nap készített prognózist

A gyakorlat célja az, hogy a hallgatók elsajátítsák az időjárásra vonatkozó nyilvános információk szakszerű feldolgozását, és képesek legyenek önállóan előrejelzéseket készíteni.

 

 

Kötelező irodalom:

 

Makainé Császár Margit és Tóth Pál: Szinoptikus meteorológia I.-II. Tankönyvkiadó, 1978

Manfred Kurz: Szinoptikus meteorológia. OMSZ Kiadvány, 1986

 

 

Ajánlott irodalom:

 

http://www.met.hu/

http://www.metnet.hu/

http://www.westwind.ch/

http://www.wetterzentrale.de/

http://www.wetteronline.com/

http://www.ecmwf.int/