Tantárgy neve: Előrejelzési informatika           

 

Tantárgy heti óraszáma: 3  

kreditértéke:  3                     

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Barcza Zoltán, adjunktus

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje: gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: Bevezetés a térinformatikába (5.9), Geoinformatika (5.10), Meteorológiai adatfeldolgozás 1 (BSc 6B.5), Éghajlati adatok feldolgozása 1. (I.2)

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

A meteorológiai analízis és előrejelzés fogalma. Az Európai Középtávú Előrejelző Központ (European Centre for Medium Range Weather Forecasts, ECMWF) produktumai, szerepük az időjárás számszerű előrejelzésében. Az ECMWF által szolgáltatott adatok.

Előrejelzési illetve analízis GRIB fájlok beolvasásához kapcsolódó kiegészítés. Több adat egyidejű megjelenítése, térképen való ábrázolása.

Térbeli és időbeli átlagolás, zonális és meridionális átlagolás. Az ERA40 atlasz.

Klímaváltozással kapcsolatos információ az Interneten. A Climatic Research Unit (CRU, University of East Anglia) mint adatforrás. A CRU által publikált adatok.

A NetDCF adatformátum, egyéb tudományos adatformátumok. A NetCDF formátum főbb jellemzői. A NetCDF adatok GRADS-szal történő feldolgozásának lehetőségei. A COARDS és a CF konvenció.

A GRADS szkript nyelv bemutatása. Egyszerű GRADS szkript készítése, használata.

 

 

Kötelező irodalom:

 

Segédanyag a Climate Data Operator szoftver használatához. Elektronikus oktatóanyag. http://nimbus.elte.hu/oktatasi_anyagok/CDO.html

FORTRAN elektronikus oktatóanyag az ELTE Meteorológiai Tanszék weboldalán:

http://nimbus.elte.hu/oktatasi_anyagok/fortran/index.html

 

Ajánlott irodalom:

 

GMT weboldal, angol nyelven. http://gmt.soest.hawaii.edu/

NetCDF dokumentáció (angol nyelven). http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/

Bartók Nagy János, Laufer Judit: UNIX felhasználói ismeretek. Openinfo kiadó, 1994. A könyv teljes anyaga hozzáférhető elektronikusan oktatási célból az alábbi címen:

http://www.szabilinux.hu/ufi/main.htm

GRADS dokumentáció, a szoftver honlapján (angol nyelven) http://www.iges.org/grads/

WMO leírás a GRIB formátumról (angol nyelven)

http://www.wmo.ch/web/www/WDM/Guides/Guide-binary-2.html

További elektronikus oktatóanyagok az ELTE Meteorológiai Tanszék weboldalán:

http://nimbus.elte.hu/met/oktatas.html