Tantárgy neve:     Folyadékdinamika

 

 

Tantárgy heti óraszáma:      3+0

kreditértéke:                          3

 

                tantárgyfelelős neve:           dr. Tasnádi Péter, egyetemi tanár

                                tanszéke:                ELTE Meteorológia Tanszék

                számonkérés rendje:            vizsga

 

Az elsajátítandó ismeretek rövid leírása:

                A hidrodinamika alapjai Ideális folyadék áramlása, az energiaáram és az impulzusáram, a cirkuláció megmaradása, nehézségi hullámok. Súrlódó folyadék mozgásegyenletei, energiadisszipáció összenyomhatatlan folyadékokban. A hasonlósági törvény. Turbulencia, a határráteg. Áramlások a forgó Földön, Az örvényesség és a potenciális örvényesség, a geosztrofikus mozgás. Sekély folyadék áramlás, Rossby hullámok, Rétegzett folyadék kvázigeosztrofikus mozgása

 

 

Kötelező irodalom:

Landau- Lifsitz: Elméleti Fizika VI. Hidrodinamika ankönyvkiadó, Budapest 1980

J. Pedlosky: Geophysical Fluid Dynamics, Springer New York 1987