Tantárgy neve:     Légköri energetika

 

Tantárgy heti óraszáma:      2+0

kreditértéke:                          2

                tantárgyfelelős neve:           dr. Tasnádi Péter egyetemi tanár

                                tanszéke:                ELTE Meteorológia Tanszék

                számonkérés rendje:            vizsga

 

Az elsajátítandó ismeretek rövid leírása:

 

A lamináris és turbulens áramlás energetikai leírásának áttekintése. A kényszerített és szabad konvekció leírása. Nagy és kis skálájú örvények. A felhasználható potenciális energia és a légkör általános cirkulációja. A légköri energia Lorentz féle ciklusa. Az ageosztrofikus mozgás szerepe az általános cirkuláció energetikai folyamataiban.

 

 

 

Kötelező irodalom:

1. J. van Mieghem: Atmospheric energetics Clarendon Oxford 1973

2. Götz Rákóczi: A dinamikus meteorológia alapjai Tankönyvkiadó Budapest, 1981