Tantárgy neve:     Levegőkörnyezet-védelem

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

               

kreditértéke:                          3

 

                tantárgyfelelős neve:           Dr. Haszpra László, főtanácsos

                                tanszéke:                ELTE Meteorológiai Tanszék (Országos Meteorológiai Szolgálat mb.ea.)

                számonkérés rendje:            C típusú kollokvium, 3 fokozatú gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel:         Parciális differenciálegyenletek (I.5.), Dinamikus meteorológia (II.4.), Klimatológia (III.2.)

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Légszennyeződési alapfogalmak és főbb légszennyező anyagok. Kibocsátási tendenciák és stratégiák. Globális környezeti problémák: a sztratoszférikus ózon-réteg elvékonyodása és a globális klímaváltozás. Városok módosító hatása. Légszennyező anyagok transzportja és átalakulási folyamatai. A terjedési egyenlet és numerikus megoldása. Transzport modellek: Gauss-modell, Puff-modell, Lagrange-i és Euler-i modellek. Ipari létesítmények optimális helymegválasztása. Nemzetközi egyezmények. Mérőrendszerek, mérőműszerek a levegőkörnyezet-védelem területén.

 

 

Kötelező irodalom:

Várkonyi T.: A levegőszennyeződés. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982.

Mészáros E.: Légkörtan. Veszprémi Egyetem, 1994.

 

Ajánlott irodalom:

Czelnai R., Götz G., Iványi Zs.: A mozgó légkör és az óceán. Budapest, 1982.

Szepesi D.: Környezetvédelem: Légszennyeződés. Kézirat.

Szepesi D.: A levegőkörnyezet tervezése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.

Rákóczi F.: A planetáris határréteg. Egyetemi jegyzet.

Kerényi A.: Általános környezetvédelem. Mozaik Oktatási Stúdió, 1995.

Moser M., Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

Szabó E., Pomázi I.: Magyarország környezeti mutatói, 2000. Környezeti Információs Tanulmányok I. Környezetvédelmi Minisztérium, Budapest, 2000.

Stull, R.B.: An Introduction to Boundary Layer. Kluwer Academic Publishers, 1988.

Internet-es források (http://www.ipcc.ch)