Tantárgy neve: Meteorológiai informatika     

 

Tantárgy heti óraszáma: 2  

kreditértéke:  2                     

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Matyasovszky István

                                tanszéke: Meteorológiai Tanszék     

                számonkérés rendje: gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: Középiskolai informatikai ismeretek; a BSc képzés Geoinformatika tárgya; a BSc képzés Meteorológia szakirány informatika órái

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása: A NetDCF adatformátum kezelése FORTRAN programnyelv segítségével. Adatok olvasása/írása FORTRAN segítségével. Matematikai szubrutinok használata FORTRAN segítségével.

 

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 

Lőcs Gyula, Vigassy József: FORTRAN programozási nyelv. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1973.

FORTRAN elektronikus oktatóanyag az ELTE Meteorológiai Tanszék weboldalán:

http://nimbus.elte.hu/oktatasi_anyagok/fortran/index.html

További elektronikus oktatóanyagok az ELTE Meteorológiai Tanszék weboldalán:

                http://nimbus.elte.hu/met/oktatas.html

NetCDF dokumentáció (angol nyelven)

                http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/

COARDS konvenció (angol nyelven)

http://ferret.wrc.noaa.gov/noaa_coop/coop_cdf_profile.html

Climate and Forecast (CF) Metadata konvenció (angol nyelven)

http://www.cgd.ucar.edu/cms/eaton/cf-metadata/index.html