Tantárgy neve: Meteorológiai műszerek és megfigyelések         

 

Tantárgy heti óraszáma: 1+2             

kreditértéke:  3                     

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Mészáros Róbert, adjunktus

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje: C típusú kollokvium

                előtanulmányi feltétel:

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

A meteorológiai mérések rendszere. Automata felszíni meteorológiai állomások. Automata felszíni meteorológiai állomások. Adatellenőrzés, adatfeldolgozás. Magaslégköri mérések. Közvetlen mérési módszerek a határrétegben. Ballonszondázás. A magaslégkör távmérési módszerei. Radarmérések. Villámlokalizációs mérések. Műholdas mérések. Egyéb speciális mérések (repülőgépes, rakétás, tengeri, levegőkémiai, mikrometeorológiai)

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Czelnai Rudolf: Bevezetés a meteorológiába III.