Tantárgy neve:     Mezoszinoptika

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

               

kreditértéke:          3             

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Horváth Ákos, főtanácsos

                                tanszéke:                ELTE Meteorológiai Tanszék (Országos Meteorológiai Szolgálat mb. ea.)

                számonkérés rendje:            vizsga + gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: Szinoptikus meteorológia, Dinamikus meteorológia

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

A mezo-skála elhelyezése a meteorológiai méretskálákon. A mezo-skálán lezajló energia átviteli folyamatok (energia kaszkád), a mezo skálájú meteorológiai objektumok bemutatása..

A meteorológiai mérések és mérő rendszerek mezo skálán történő alkalmazása, objektív analízisük.

Az eltérő hőháztartású felszínek miatt fellépő lokális cirkulációk (parti cirkuláció, hegyvölgyi cirkuláció) bemutatása, dinamikájuk elemzése.

Az orográfikus kényszerhatások keltette mezoskálájú folyamatok (orografikus hullámok, főn, lejtőviharok) fenomenológiai és dinamikai bemutatása.

A konvektív folyamatok elméletének általános (konvektív instabilitási formák) áttekintése.

Az egykomponensű konvektív rendszerek (termikek, gomolyfelhők, zivatarfelhők) ismertetése.

Az összetett konvektív rendszerek (multicellás zivatarok, zivatar vonalak, zivatar láncok) bemutatása.

Az elfajult konvektív rendszerek (szupercellák) ismertetése.

A szimetrikus instabilitás és a melegszektori csapadékrendszerek bemutatása.

A trópusi viharok, hurrikánok dinamikája és szerkezete.

A frontális cirkuláció és a hozzájuk kapcsolódó jelenségek bemutatása.

 

Ajánlott irodalom:

Szakcikkek