Tantárgy neve:     Műholdmeteorológia és távérzékelés

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

               

kreditértéke:                          3

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Pongrácz Rita, adjunktus

                                tanszéke:                ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            C típusú kollokvium, 3 fokozatú gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: Légkörfizika (III.1.), Szinoptikus meteorológia (II.2.)

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Meteorológiai megfigyelésekhez alkalmazott elektromágneses csatornák. Geostacionárius és kvázipoláris pályájú műholdak, műholdcsaládok. A műholdas szenzorok kalibrálása. A műholdas méréseket tartalmazó táviratok szerkezete. Műholdfelvételek vizuális és digitális kiértékelése. A felhőfajták felismerése műholdképek alapján. Mérsékelt övi nyomási rendszerek, időjárási frontok felhőzete. Műholdas szondázás. Szélvektor-számítás. Csapadékbecslés műholdas mérések segítségével.

 

 

Kötelező irodalom:

Tänczer Tibor: Műholdmeteorológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988.

 

Ajánlott irodalom:

Liu, K.N.: An Introduction to Atmospheric Radiation. Academic Press, Amsterdam. 2002.

Colwell, R.N., ed.: Manual of Remote Sensing. American Society of Photogrammetry, Falls Church, VA. 1983.

Internet-es források (http://www.noaa.gov, http://www.nasa.gov, http://www.esa.int)