Tantárgy neve: Óceán és krioszféra

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+0

               

kreditértéke:                          2

 

                tantárgyfelelős neve: Pongrácz Rita

                                tanszéke:                Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            C-típusú kollokviumi jegy

                előtanulmányi feltétel: Klimatológia (III.2.)

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A világóceán és a globális jégtakaró szerepe az éghajlati rendszerben. A kiterjedt víz- és jégfelszínek energetikai tulajdonságai. Vízkörforgalom. Termohalin cirkuláció. ENSO jelenség. A poláris jégsapkák. Gleccserek mozgása. Szezonális szárazföldi hótakaró. Jég a légkörben. Jégfuratok paleoklimatológiai vizsgálata.

 

 

Kötelező irodalom:

Czelnai R., 1999: A világóceán. Modern fizikai oceanográfia - Vince Kiadó, 182p.

IPCC, 2007: The Climate Change – The Fourth Assessment Report. http://www.ipcc.ch/

 

Ajánlott irodalom:

Stewart R.H., 2005: Introduction to Physical Oceanography. Texas A & M University.

Tranter M. et al., 1999: Interactions between the Cryosphere, Climate and Greenhouse Gases. IAHS Publication no. 256

Global climate change – exploratoium, 2007: Cryosphere. http://www.exploratorium.edu/climate/cryosphere/index.html

NASA, 2007: Physical Oceanography Distributed Active Archive Center. http://podaac-www.jpl.nasa.gov/

NOAA, 2007: WDC for Paleoclimatology – Ice cores. http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/icecore.html