Tantárgy neve: Statisztikus klimatológia        

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+0

               

kreditértéke:          2

                tantárgyfelelős neve: dr. Matyasovszky István, docens

                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje:            C típusú kollokvium

előtanulmányi feltétel: A valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapjai, klimatológia

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Valószínűségi változók eloszlása, nevezetes eloszlások. Eloszlások becslése, meteorológiai elemek valószínűségi eloszlása, az eloszlások illeszkedésének ellenőrzése. Extrémumok statisztikája. Folytonos valószínűségi változók, továbbá folytonos és diszkrét valószínűségi változók közötti kapcsolat keresése. Monte Carlo módszerek és alkalmazásai.

 

Kötelező irodalom:

Dévényi D., Gulyás O. : Valószínűségszámítás és matematikai statisztika a meteorológiában

Matyasovszky István: Statisztikus klimatológia

 

Ajánlott irodalom:

Móri T., Székely G.: Többváltozós statisztikai módszerek