Tantárgy neve: Szinoptikus meteorológia 3   

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+2

               

kreditértéke: 4                      

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Gyuró György, docens

                                tanszéke:ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje: Kollokvium + gyakorlati jegy       

                előtanulmányi feltétel: szinoptikus meteorológia 2, dinamikus meteorológia 2,                                         műszerek és megfigyelések

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A mérsékelt szélességek nyomási rendszereinek keletkezése és tulajdonságai. A polárfront-elmélet. Légtömegek, légtömeganalízis és -transzformáció. Szakadási felületek a légkörben. Az időjárási frontok fajtái, szerkezetük és időjárás-alakító szerepük. A tropopauza szerkezete és jelentősége. A sugáráram (jet stream) tulajdonságai és szerepe a szinoptikus rendszerekben. Energiaátalakulások szinoptikus rendszerekben. Termikus és mechanikus hatások.

 

Kötelező irodalom:

Gyuró Gy.: Szinoptikus előadások: I. Előrejelzések készítésének kultúrtörténete és módszertana. II. A numerikus prognosztika eredményei szinoptikus szemmel. III. A ciklogenezis elmélete. IV. A blokkoló anticiklon. Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No. 16., ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest, 2001, 88 p.

Gyuró Gy.: Száz éve született meg a légkörmodellezés alapgondolata. Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No. 18., ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest, 2004, 58 p.

Gyuró Gy.: Jövendölés, jóslás, előrejelzés. Légkör 2000, 45, 3, 14-20 pp.

Gyuró Gy.: 50 éve készült az első sikeres számszerű előrejelzés. Neumann János meteorológiai öröksége. A numerikus prognosztika fejlődése az elmúlt 50 évben. Magyar sikerek a numerikus prognosztika területén. Légkör 1999, 44, 4, 14-21 pp.

Gyuró Gy.: Új előrejelzési modell az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központban. Légkör 1992, 37, 3, 14-18 pp.

Makainé Császár Margit és Tóth Pál: Szinoptikus meteorológia I-II. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.

Kurz, M.: Szinoptikus meteorológia. Kézirat. Fordította Rajkay Ödön. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1986.

Bluestein, H. B.: Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes I-II. Oxford University Press, New York, 1992

Kurz, M.: Synoptic Meteorology. 2nd Edition. Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes, Offenbach am Main, 1990

Wiin-Nielsen, A.: Compendium of Meteorology. VolumeI. Part 3 - Synoptic Meteorology for Use by Class I and Class II Meteorological Personell. World Meteorological Organisation, Geneva, 1978